Nyheter

Skillingaryd simhalls rening måste renoveras

Skillingaryd simhalls rening måste renoveras

Nyheter Det har inte gått många år sedan simhallen i Skillingaryd byggdes om för 15 miljoner.

Men redan är det dags för en renovering. Det är  så kallade sandfilterbehållare  i reningsanläggningen som måste bytas.
Hösten 2011 var det dags för återinvigningen. Men då hade inte sandfilterbehållarna åtgärdats. Fem år senare är dessa i stort sett utslitna.
Ett utbyte av sandfiltren beräknas kosta mellan 300 000 kronor upp till en halv miljon.
Så här ligger det till:
Simhallens reningssystem som är från 1990-talet och består av tre slutna sandfilterbehållare. Ett av filtren är sedan en tid avstängt på grund av läckage och kan därför inte användas. Reningen sker därför med de två återstående filtren varav ett har börjat läcka. Det finns därför risk att simhallen måste stängas för att reningssystemet inte fungerar och inte kan leverera den vattenkvalité som krävs.
Nämndordförande Ewa Magnusson klargör att kultur och fritid inte har något alternativ.
– Ett första förslag till finansiering var att omdisponera den miljon som finns avsatt i 2016 års investeringsbudget för modernisering och renovering av Vaggeryds simhall, berättar hon.
– Men det finns oro för simhallen i Vaggeryd och att vi kommer att behöva pengarna som är avsatta dit. Därför har sporthallschef Kent-Åke Svensson fått i uppdrag att utreda kostnaderna. Därefter kommer vi att begära ett anslag till renoveringen.
Ewa Magnusson understryker att reningstekniken förfinats sedan 1990-talet. Därför finns det flera anledningar att göra arbetet grundligt.

Taggar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *