Nyheter

Skog blir betesmark väster om Klevshult

Nyheter I ett beslut från Länsstyrelsen ges möjligheten att göra om skogsmark till betesmark väster om Klevshult...

Arkivbild

En lantbrukare från Klevshult har lämnat i september förra året in en anmälan till Skogsstyrelsen gällande avverkning för omläggning från skogsmark till betesmark på fastigheten. Skogsstyrelsen lämnade därefter över ärendet till Länsstyrelsen då sökt åtgärd inte är en skogsbruksåtgärd. Länsstyrelsen hanterade därför ärendet som ett samråd enligt lagen i miljöbalken. 

Området handlar om 0,9 hektar skog som kommer avverkas för att läggas om till betesmark och på aktuella platsen ska gran avverkas och lövträd sparas. Länstyrelsen meddelar i sitt beslut att norr om det berörda området finns ett dike där vattenlevande djur och växter kan vara känsliga för grumling av vattendrag och sjöar, likaså kan strandvegetationen vara känslig för störning såsom avverkning av buskar, träd, grävning eller körning med arbetsfordon. Körning med arbetsfordon intill diket ska ske vid en sådan tidpunkt och på ett sådant sätt att markskador inte uppstår. Länsstyrelsen bedömer att ovan nämnda natur- och kulturmiljövärden inte skadas av den planerade omläggningen med förutsättning att arbetet sker i enlighet med anmälan och ovan föreskrivna försiktighetsåtgärder. 

Länstyrelsen meddelar i ett beslut till fastighetsägaren att försiktighetsåtgärder ska följas när det gäller körning med arbetsfordon i området kring diket norr om tilltänkta omläggningen och att man i övrigt inte har något att invända. 

Bild från Länsstyrelsens handlingar

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *