Nyheter

Skogsstyrelsen ger bidrag: Staketet vid Höga Bränna ska bort

Nyheter Motionen som Empartiet lämnade in i april förra året har nu bifallits. 

Lennart Karlsson (EMP) lämnade in motionen gällande staketet och sly vid Höga Bränna vid Friluftsgården i Vaggeryd. 

I motionärens förslag till kommunfullmäktige står det bland annat:

”För cirka 13 år sedan efter stormen Gudrun planterades ekar på ”Höga Bränna” och i samband med detta uppfördes två meter högt staket för att hålla djur borta från ekplantorna. Efter detta har slyn tagit över fullständigt på grund av bristande underhåll. Det uppsatta staketet förfular hela området och det blir bara värre och värre ju längre tiden går. ”Höga Bränna har en lång kulturell historia där det bland annat firades valborg. ”Höga Bränna” är det enda berget i det övrigt så platta Vaggeryd så om det gjordes tillgängligt skulle det bli en väldigt vacker och välbesökt mötesplats inom gångavstånd”. 

Lennart Karlsson föreslår till fullmäktige att ansvarig politiker och ansvarig tjänsteman ska ta kontakt med styrelsen i VSOK och att de tillsammans kommer överens om hur ”Höga Bränna” ska göras tillgänglig så att våra invånare kan njuta av den denna vackra plats och att staketet ska tas bort med det snarast. 

En remiss skickades till tekniska nämnden som tog kontakt med Skogsstyrelsen, som planterat ädellövträden samt angående staketet, där myndigheten informerar att kommunen kan söka bidrag för att ta bort stängslet under 2022. 

En remiss skickades även till kultur- och fritidsnämnden som avstår att yttra sig eftersom frågan ligger på tekniska nämndens bord. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag var att motionen ansågs besvarad och nu har kommunstyrelsen haft motionen på sitt bord. 

Kommunstyrelsens ordförande Gert Jonsson (M) berättar att kommunstyrelsen ger bifall till motionen samt att en redogörelse ska inhämtas av tekniska nämnden om hur och vad man gjort. 

– Tekniska nämnden för dialog med skogsstyrelsen och vi besvarar att staketet ska bort, menar Gert Jonsson (M).

Thomas Axelsson (KD) menar att det finns ett avtal med Skogsstyrelsen som reglerar frågan.
– Det som är viktigt är att man ska ha ädelskog av skyddsvärda träd så även om vi tar bort staketet så måste vi skydda området och ädelskogen. Det diskuterade vi i kommunstyrelsen under sammanträdet, summerar Thomas Axelsson (KD). 

Staketet som engagerar invånarna. Foto; Martina Ojala

Taggar

Dela


2 reaktioner på Skogsstyrelsen ger bidrag: Staketet vid Höga Bränna ska bort

Stort tack till Lennart Karlsson men även Mats Oskarsson som lyfte den här frågan politiskt ännu en gång under förra året. Det var vid VSOK:s årsmöte för fyra år sedan som vi tog upp frågan om stängslet och nu är vi tacksamma för att det äntligen ska bort eftersom det har låst ett område på över tre hektar för våra aktiviteter. Med stängslet borta får vi möjligheter att utveckla Friluftsgårdsområdet ytterligare till glädje för alla Vaggerydsbor.

Drygt 10 år gamla ekar har långt kvar innan de är hyggligt skyddade mot betesskador. Vill man ha ädellövskog eller inte? Det är självklart att det ser ut som slyskog på det här stadiet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *