Nyheter

Skolans budget presenterades

Nyheter En ökning med 11,7 miljoner kronor för barn- och utbildningsnämnden. – Vi satsar på löner, ökning på bidragssidan men det är svårt att beräkna kost och skolskjuts, berättar nämndens ordförande Marijo Corkovic (S)…

Budgetramen för året är 490 369 000 kronor, erhållna bidrag beräknas till strax över 35 miljoner kronor vilket är en ökning med närmare 5 miljoner sedan 2023. Skolskjutsarna ser ut att ökas med 1,6 miljoner kronor och en ökning inom grundskolan och gymnasiet då det är fler elever och ökade lokalkostnader. En minskning ses inom förskolan då det är framför allt färre små barn som börjar… 

Per-Erik Lorentzon, förvaltningschef, berättar:
– Det känns som att vi har en bra budget i kommunen. Det går åt mycket pengar till lokaler. Däremot är det så att vi också fått erhållna statsbidrag som vi vågar budgetera. Tidigare har man fått söka och man vet inte vad man får men staten har börjat med schabloner och då vet man i förtid och vi vågar lägga in detta i programbudgeten för året. Omsättningen är kommunal finansiering på 490 miljoner kronor och intäkterna är 54 miljoner kronor. Skolskjutsarna har vi ökat och tror att det blir 1,6 miljoner dyrare. Vi ligger i dag på 28 000 kronor per elev, menar Lorentzon. 

– Svårt att beräkna skolskjutsar och kost. Vi satsar på löner och lägger till 3,2 miljoner kronor, berättar nämndens ordförande Marijo Corkovic (S). 

Per-Erik Lorentzon igen:
– Vi ser att åldersgruppen förändras en del och 2021 hade 222 barn som födelseår i förskolan, 2022 sjönk det till 170 barn och födda 2023 tror vi blir 160. Det är ganska mycket färre barn som börjar förskolan än slutar. Sedan har vi många barn under våren och det går nedåt under hösten. 

I övrigt kan nämnas att kostens tilläggsbudget från förra året ligger kvar och effektiviseringar på små kök ger lägre kostnad. I kostbeskrivningen anges en portionskostnad vara budgeterad till 37,57 kronor och där råvarukostnaden per portion är 14,90 kronor där summorna är inklusive statsbidrag. Råvarukostnaden har ökat med nästan två kronor medan den totala portionskostnaden är 30 öre billigare per portion från förra året. 

Några summor från budgetpresentationen som ska gälla 2024 (2023:s budget); 

Kostverksamhet 35 339 000 (– 48 000)
Skolskjuts 14 747 000 (+ 1 620 000)
Grundskola 167 486 000 (+ 5 983 000)
Gymnasieskola 77 205 000 (+ 3 887 000)
Vuxenutbildning 10 656 000 (+ 833 000)
Anpassad skola 11 106 000 (+ 98 000)
Förskoleklass 11 745 000 (– 81 000)
Förskola 110 281 000 (– 4 269 000)
Fritidshem 22 477 000 (+ 1 619 000)

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *