Nyheter

Skolchefen om ökade behörigheten: ”Utvecklingsarbete måste fortsätta”

Nyheter Barn- och utbildningschef Per-Erik Lorentzon kommenterar den ökade gymnasiebehörigheten.

– Vi har ungefär samma resultat som föregående år och vi kan återigen konstatera att vi ligger för lågt och att resultaten mellan våra två skolor skiljer sig för mycket.  Vi är inte nöjda med våra skolresultat och vi har ett gemensamt uppdrag att förbättra dem, säger barn- och utbildningschef Per-Erik Lorentzon. Bild: Pressbild/Pixabay

I går berättade vi att Newsworthys analys av Skolverkets senaste siffror visar att gymnasiebehörigheten har ökat på kommunens två högstadieskolor. Per-Erik Lorentzon, barn- och utbildningschef i Vaggeryds kommun, kommenterar beskedet på följande sätt:

– Vi har ungefär samma resultat som föregående år och vi kan återigen konstatera att vi ligger för lågt och att resultaten mellan våra två skolor skiljer sig för mycket.  Vi är inte nöjda med våra skolresultat och vi har ett gemensamt uppdrag att förbättra dem.

Vad tror du att det får för betydelser för framtiden?

– Vi är en liten kommun och därför varierar resultaten mycket mellan åren. Vi kan inte utifrån höstterminsbetyget för årets nior dra särskilt stora slutsatser kring framtiden mer än att det arbete vi gör måste fortsätta. Vi måste vara specifika och träffsäkra i analyserna om varför eleverna inte når behörighet och där sätta in rätt åtgärder. Lika viktigt är att se de klasser där måluppfyllelsen är hög och se hur vi jobbar då.

Vad ser du för utmaningar framöver?

– Det är i dag för stor skillnad på våra två högstadieskolor så vi måste få en högre måluppfyllelse på framförallt Hjortsjöskolan. Vårt främsta fokus ligger på att få upp gymnasiebehörigheten och då måste vi jobba särskilt mycket med ämnena svenska, engelska och matematik. Liksom tidigare år är det framför allt matematiken som sticker ut. Vi fortsätter med det arbete vi gör och har förstärkt detta med ett större utvecklingsarbete som involverar samtliga skolor kring matematiken. Anledningen till att vi har med alla skolor och inte bara våra högstadium är att vi vill få till goda resultat över tid och då måste vi jobba brett över samtliga årskurser.

Taggar

Dela


Läs mer

Så många högstadieelever fick gymnasiebehörighet

2 reaktioner på Skolchefen om ökade behörigheten: ”Utvecklingsarbete måste fortsätta”

För att öka behörigheten så behövs en skola med arbetsro, trygghet, kompetensutveckling, glädje, tydliga mål, en stabil ledning, anpassningar när det behövs, tydlig struktur, elever som förstår att de äger rätten till sitt eget lärande, elever som förstår att de är huvudpersonen i sitt liv och ska utbilda sig själv till en vettig vuxen.

Till det behövs en trygg grund och ett bra samarbete med vårdnadshavare. Framför allt behövs inga inställda lektioner.

Tittar man på skolresultaten på barn med NPF – neuropsykiatriska funktionsnedsättningar – så är de alla underkända. Barnen får inte det stöd de behöver enligt svensk lag. Kan det vara så överlag i Vaggeryds kommun, att vi inte följer lagen? Vi sparar på barnen och ser inte de stora kostnaderna samhället sedan står med när alla inte klarar skolan och bara lär sig att de är misslyckade?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *