Nyheter

Skolchefen: Vi går tillbaka till det gamla normala

Nyheter Vi har levt i en tid med pandemi och extraordinära regler. De reglerna är avskaffade och vi ska tillbaka till regler och förhållningssätt som vi hade före pandemin. I oktober genomförs en kampanj för ökad skolnärvaro...

Per-Erik Lorentzon, förvaltningschef barn- och utbildning

Milda infektionstecken, till exempel snuva, huvudvärk och ont i halsen, är inget hinder för skolgång eller jobb. Det är naturligt att barn har många infektioner under uppväxten och de behöver träna sitt immunförsvar med lättare infektioner. Det ger ett starkare immunsystem.

I barn- och utbildningsförvaltningens statistik är det tydligt att frånvaron har ökat och ligger kvar på samma höga nivåer som under pandemin. Antalet elever med hög frånvaro (över 15 procent) har ökat från 11 procent våren 2019 till 21 procent våren 2023. Vaggeryds kommuns skolor sticker inte ut i länet, då samtliga kommuner rapporterar en hög frånvaro.

– Vi ser att annat beteende idag än före pandemin. Fler barn och elever stannar hemma på grund av sjukdom nu än tidigare. Självklart finns det många olika anledningar till frånvaro. Det vi nu fokuserar är att komma tillbaka till lägre frånvaronivåer genom att berätta att pandemin är över. Vi behöver lära om och gå tillbaka till ”det gamla normala”, säger Per-Erik Lorentzon, skolchef i Vaggeryds kommun.

Rätt till skola och utbildning

Grundregeln är att barn och ungdomar har rätt till skola och utbildning. Skolan är en viktig plats och kommunens skolor önskar få se så mycket som möjligt av alla barn i skola och förskola nu efter pandemin.

– Jag tänker att alla vill att våra barn och ungdomar går ut skolan med godkända betyg. Jag vågar påstå att om bara eleven kommer till skolan och gör sitt bästa så kommer det att fixa sig. Att klara skolan börjar med att eleven kommer hit, säger Per-Erik Lorentzon.

Viktigt att fler uppmärksammar elevernas närvaro

Kampanjen ”Vi ses i skolan!” vänder sig inte bara till elever och vårdnadshavare. Genom att sätta fokus på närvaronivåerna önskar skolorna i Vaggeryds kommun att fler viktiga vuxna tänker på, pratar om och uppmärksammar elevernas närvaro i skolan.

– Den stora effekten kommer när vårdnadshavare, skolan, kommunens övriga verksamheter, civilsamhälle som föreningar, företag tar ett krafttag ihop. Det är tillsammans som vi kan stötta eleverna att lyckas med sin skolgång. När vi är medvetna och pratar om problemet så kan vi tillsammans göra stor skillnad, säger Per-Erik Lorentzon.

Att stanna hemma med milda symtom kan leda till att eleven snabbt hamnar efter i skolarbetet. När man missar det som resten av klassen går igenom, kan det bli svårare att hänga med i lektionerna.

Taggar

Dela


7 reaktioner på Skolchefen: Vi går tillbaka till det gamla normala

”Att klara skolan börjar med att eleven kommer”hit, säger Per-Erik Lorentzon.
Att klara skolan börjar med att eleven trivs i skolan. Frånvaro registreras på de barn som börjat gå men sedan är hemma i perioder. Hur fångar ni upp varför de inte vill längre? Förespråkar dialog med elever, enkäter, skolvärdar som fångar upp barns otrygghet. Hög ljudnivå, hög kravnivån, eller en enda lärares bristande bemötande kan påverka otroligt negativt. Mobiler i omklädningsrum.
Många elever blir återkommande sjuka vissa dagar, hitta mönstret! Kanske är det vid schemabrytande aktivitet? Prov? Eller då barnen ska ha med sig matsäck.

Vårdnadshavare- det finns en tydlig handlingsplan och rutiner för problematiskt skolfrånvaro. Där registrerats även all närvaro/ frånvaro på samtliga elever. Det som behövs är en samverkan mellan skola och vårdnadshavare och andra aktörer vid behov för att lyckas. Vill man bara se mellan fingrarna så kommer det inte att bli någon förändring.

Det handlar inte om ett elever är hemma för att de har symtom!
Det handlar om att skolmiljön idag gör att barnen blir utmattade.
Det har väldigt lite med pandemin att göra!
Barn som har så mycket ångest att de inte kan vistas i skolan.
Och vi föräldrar får höra om skolplikt medans våra barn mår så dåligt

Man kan låta bli att kalla det pandemi om man så vill. Kalla det covid då, men det är samma virus och det grasserar fortfarande. Sundsvalls sjukhus hamnade i krisläge för bara någon vecka sedan, på grund av invällande covid-fall.
Oavsett vilka konstruktiva ambitioner man än har så skall man inte ta för snäva svängar. Man skall komma ihåg att under 2021 och 2022 dog det över 6500 covid-sjuka i Sverige, och därefter har vi inte sett några siffror.
Uppepå detta har vi RS, calici, influensa med mera.

Vad gör rektorn för de barn som skadas av skolmiljön och inte kan vistas i den? Hur ser han på det kompensatoriska uppdraget och barnkonventionen med rätt till hälsa OCH utbildning?
Hur ser han på det faktum att hundratusentals elever far riktigt illa av skolsystemet, hur det är utformat och på grund av alldeles för lite kunskap om npf?
Ska skolans ansvar fortsätta att läggas ut på ”entreprenad” eller ska skolan se till att göra sitt jobb och följa skollagen helt och fullt, barnkonventionen, funktionsrättslagen och diskrimineringslagen??

Men snälla Marie! Ska du klaga och hänga ut någon så gör det rätt då. Rektorn är väl ändå inte den som bestämmer vilken lokal som skolan ska bedrivas i, det gör kommunen!
Skolsystemet ligger på skolverket..

Det låter ju enkelt! Bara eleverna kommer till skolan så löser det sig. Hur är arbetsmiljön för eleverna? Stora klasser, trångt, stökigt. Lägg fokus på en trygg skolmiljö, bättre arbetsro, bättre hjälp, mer resurser. Det hjälper inte att alla kommer till skolan om det här inte funkar. När det är så trångt i klassrummen, så elever få sitta på pallar…. suck…

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *