Nyheter

Skolgård och korridor mest förekomna i anmälan om kränkningar

Nyheter Barn- och utbildningsförvaltningen fick i uppdrag av nämnden att rapportera löpande gällande anmälningar som inkommit från kommunens skolor. – Vi ser att på skolgård och korridorer innehar en hög andel i anmälningarna, menar Marijo Corkovic (S) ordförande i nämnden. 

Förvaltningen vid kommunkontoret sammanställer anmälningar om kränkningar på kommunens skolor

Jimmy Lindberg på förvaltningen, berättar:
– Vi fick i uppdrag att ta fram en rapport som ska belysa om det finns strukturella problem på våra skolor som vi centralt i organisationen eller politikerna kan avhjälpa. Rapporten är löpande återkommande och en årlig sammanställning kommer också göras med statistik, analys och en beskrivning av verksamhetens samlade arbete. Anmälan innehåller bland annat vem det gäller, vad som hänt, på vilken enhet det skett och plats för händelsen. Vi har omarbetat anmälan under hösten för att minska tolkningsbar anmälningar, berättar Jimmy. 

– Vi ser att man i mellanstadiet anmäler mycket och då framför allt händelser som inträffat i korridorer eller på skolgård. När det gäller Fenix är det väldigt låg andel anmälningar, vi vet att det finns, så mörkertalet är stort på just Fenix, menar Marijo Corkovic (S) ordförande i barn- och utbildningsnämnden. 

I rapporten som delgavs politikerna i januari månad ser man att samtliga skolor har rapporterat in kränkningar under höstterminen. En särskild händelse som ägde rum på Sörgårdsskolan i Skillingaryd i december som genererade ett stort antal kränkningar, där rubriceringen för kränkningen blev fysiskt våld vilket även blev synligt när rapporten redovisades. 

– Vi ser också att Hjortsjöskolan ligger högt i staplarna, men man får också tänka på att det är en stor skola med många elever, om man jämför lägsta stapeln som är en händelse på skolan i Klevshult, förklarar Jimmy Lindberg. 

Under hösten har det rapporterats in 27 händelser med kränkningar på både Sörgårdsskolan F-6 och Hjortsjöskolan 4-6, 23 händelser vid Hjortsjöskolan 7-9, Fågelfrosskolan F-6 16 händelser och i Hok har det rapporterats 15 under höstterminen. Lägst andel har Klevshult 1 styck, Fenix 2 händelser och Götafors F-3, 5 händelser. 

Rapporten innehåller antal av ovan händelser indelat i fysiskt våld, hot om våld, kränkande tilltal och utfrysning/uteslutning. Flest andel kränkningar sker mestadels i skolkorridoren eller skolgården och det var mycket ovanligt i klassrum, matsal, uppehållsrum, på väg till/från skolan, på bussen och i omklädningsrum. Östra skolan i Vaggeryd sticker ut när det gäller kränkningar på skolgården vilket kan bero på att den är för liten och att lekredskap saknas. Hot om fysiskt våld och fysiskt våld är de kränkningar som förekommer mest på skolgården där fler vuxna under raster och i fritidshem kan avhjälpa detta. 

Taggar

Dela


4 reaktioner på Skolgård och korridor mest förekomna i anmälan om kränkningar

Tyvärr finns det ett mörkertal även i mellanstadiet då jag vet att allt inte skrivs ner, trots att det är en rejäl kränkning. Flera kränkningar som mitt barn var inblandad i skrevs aldrig och försvann i det tomma intet.

Bra att vi äntligen kommit så långt.
Det har tagit ett par år med många hårda ord i barn- och utbildningsnämnden om hanteringen av detta.

Nu gäller det bara att organisationen klarar att utnyttja denna möjlighet att få ordning på problemen.

Programmet kanske till och med kan utnyttjas för att få ordning på den höga frånvaron i skolan. De ideér som kommit fram hittills verkar inte ha någon större verkan.

Östraskolans gård är otroligt tråkig. En gräsplätt för barnen att springa på, en sandlåda och någon gunga, liten klätterställning. Skolgården intill är otroligt mycket mer inbjudande där barnen verkligen kan få utlopp för sin energi på rasterna. Man borde prioritera att göra skolgården roligare för barnen då de trotsallt går i förskoleklass.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *