Nyheter

Skolinspektion ska granska skolor

Nyheter Skolinspektionen startar nu en tillsyn av hur politiker i Vaggeryds kommun tar ansvar för kommunens skolor, förskolor, fritidshem och vuxenutbildning. Utgångspunkten är barns- och elevers rätt till god omsorg och utbildning i en trygg miljö.

Tillsynen är en del av en genomgång av samtliga kommunala och fristående skolhuvudmän i landet som Skolinspektionen genomför. Tillsynen av Vaggeryds kommun beräknas vara klar i december 2017.

Efter tillsynen får Vaggeryds kommun beslut på övergripande nivå om de utbildningsverksamheter som kommunen ansvarar för – grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, förskolan, fritidshemmet och vuxenutbildningen. För varje utbildningsverksamhet beskriver Skolinspektionen de eventuella brister som de ansvariga måste rätta till för att leva upp till skollagens krav. Skolinspektionen följer sedan upp att det sker.

Skolinspektionen besöker och granskar även Hjortsjöskolan 3-6 samt kommunens grundsärskola och gymnasiesärskola.

Arkivfoto på Hoks skola

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *