Nyheter

Skoltung budget presenterades

Nyheter När majoriteten (M och S) presenterade sin budget under gårdagen ses att miljardvallen sprängs och 11 miljoner ytterligare kommer att fördelas. Den forna stridsyxan mellan partierna är nedlagd och Gert Jonsson (M) kommenterar: – Lättare att komma överens när det är två partier än fem

Glad majoritet som presenterade framtidens kassa. Foto: David Alin

Kent Williamsson (S) och Gert Jonsson (M) summerar kort:

– Vi gör en bedömning tidigt på året vad befolkningsutvecklingen förväntas bli. Vi jobbar på, och lyssnar på, nämnderna. I vårens budgetarbete har vi mest sett på investeringar driftbudget. Skatteintäkterna förväntas bli något bättre. Vi passerar miljardvallen i budgeten och driftsbudgeten förstärks med 11,1 miljoner. Vi måste satsa på skolan, säger politikerduon. 

– Fördelningen gällande skolor är tung. Vi har både Sörgårdsskolan, Götafors, Hjortsjöskolan, Hok och framöver också Byarum. 

– 30 miljoner så vi kan lösa skolan i Hok under 2024 och 2025. Det är ett komplex område och här finns också pengar till en ny förskola. Med pengarna till förskolan så släpper trycket på skolans lokaler. Det är en strategisk satsning och det händer mycket i Hok, närheten till Stigamo och så vidare, så det är viktigt att vi satsar i Hok. 

– Landsbygden och Byarum växer så vi hade tankar att ställa dit moduler, men vi bygger skola istället. På Fenix var tanken att bygga om köket, men vi klarar det inte just nu utan fokuserar på att lägga pengar på en tillbyggnad av förrådsbyggnad. 

Driftbudgeten förstärks under året med 11,1 miljoner kronor utifrån senast kända prognoser från SKR i april. Detta innebär att kommunens finansiering, skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag uppgår till 1 009 600 000 miljoner kronor vilket är 11,1 miljoner kronor högre än tidigare beslut. 

De interna ombudgeteringar mellan finansbudget och nämnderna avseende central lönepott om 17, 5 miljoner kronor, kapitaltjänst 3,4 miljoner kronor, nya lokaler vårdcentralen Skillingaryd 1,6 miljoner kronor, Götafors skola 2,6 miljoner kronor, Sörgårdsskolan 510 000 kronor samt 5 procent kompensation för friskolor. Därutöver tillägg för inflation 1,4 miljoner kronor och tillägget avser budgetåret 2023 och ska därmed inte höja ramen för 2024. Förändringen för barn- och utbildningsnämnden blir en ökning med 14 miljoner kronor och den nya budgeten gör att nämnden har en kassa på 478 674 000 kronor. 

Investeringsprojekt ses det att bland annat Hoks skola har 10 miljoner kronor 2024 och 20 miljoner kronor 2025. Hjortsjöskolans mellanstadium 28 miljoner 2023, 50 miljoner 2024, 91 miljoner 2025. Hoks skola, om och tillbyggnad kök 10 miljoner kronor under 2023. Byarum, utökning/ombyggnad ligger 5 miljoner i å r och 25 miljoner kronor 2024. 2,5 miljoner till att upprusta högstadiet på Fågelforsskolan och 7,3 miljoner kronor för markanläggning vid nya Götafors skola. Sörgårdsskolan, enligt projektet, är det öronmärkt 6,5 miljoner kronor till under hösten.

Kenth Williamsson (S) och Gert Jonsson (M) presenterade budgeten

Numera majoritetsstyre, hur har det känts att göra en budget tillsammans?

– Ovant. Men jag tror att våra grupper har samarbetat bra när det gäller arbetet med budgeten och vi har haft en stor samsyn att vi försöker se till att nämnder ska klara sig så bra som möjligt. Vi lyckades faktiskt nu att klara driftsbudgeten utan att gå in och göra besparingar och det var vi väldigt glada för. Vi har känt att vi har hittat en gemensam riktning. Vi tycker att investeringar i skola och förskola är viktiga att få å flats så att vi kan skapa trygghet och framtidstro. Det var sådana bitar som gjorde att vi kom överens lätt och samarbetet bra, menar Kenth Williamsson (S). 

Gert Jonsson (M) nickar instämmande: 

– Det är lite annorlunda. Men det är lättare med två partier än fem. Det viktiga är att man har kärnverksamheten och sedan har man besparingar. Vii tror att det känns bäst för alla parter. Vi måste perioder och vi sammanfaller med vad som vi tycker är viktigast. Det finns inte läge för det nu. Vi har lagt fokus på fastighet och skola. Då måste man ta dessa tag oavsett höga priser. Vi är inte belåtna med fastigheterna, vi ska springa ifatt 15-20 års tid när vi inte satt under pengar.

Taggar

2 reaktioner på Skoltung budget presenterades

När ska nuvarande majoritet prioritera kärnuppdraget och inte bara bygga lokaler? Är det viktigt att alla elever har varsin dator istället för egna läroböcker?
Budgetföljsamhet är viktigare än att eleverna upplever trygghet, eller?

Grattis!
Bra jobbat. Mycket imponerande att ni jobbar så bra ihop.
Ni sitter verkligen inte på några höga hästar.
Båda partierna och dess representanter verkar vara prestigelösa. Ni gör smarta inköp av mark när övriga bara bråkar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *