Nyheter

Skörda allt som går!

Nyheter För varje regnfri dag blir situationen allt svårare för lantbrukarna och andra djurägare. Myndigheter uppmanar bönderna att skörda allt som går – både för eget och andras bruk.

Foto; Calle Bredberg

Situationen är allvarlig och Jordbruksverket, Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, och regeringen samverkar för att hitta lösningar för att underlätta lantbrukarnas situation och säkra livsmedelsproduktionen. Det handlar om allt ifrån att utreda förskottsutbetalningar, krisstöd och lättnader i regelverken, berättar Jordbruksverket i ett pressmeddelandet.

Lantbrukarna har just nu en svår situation där fodertillgången är knapp på grund av årets torka och varma väder. Situationen är allvarlig, men det sker ett intensivt arbete på bred front för att situationen inte ska bli värre. Varje centimeter av skörden behövs, vi uppmanar nu alla som har arealer med foder, i hela landet, att skörda dessa. Om inte för eget bruk så för andras.

– Jordbruksverket har en nära dialog med LRF och regeringen, men även andra organisationer om läget. Vi inventerar allt som går att göra, ser över regelverk som finns och informerar löpande för att kunna stödja lantbruket, säger Jordbruksverkets generaldirektör Christina Nordin.

Råd till lantbrukare och andra djurägare

 • Fundera på möjligheten att ensilera spannmålsgrödor till helsäd.
 • Ta tillvara på trädor och andra ytor som normalt inte används som foder.
 • Se till behovet i området och kom ihåg att just nu är det värt att transportera längre sträckor.
 • Halm går att använda som foder. Strö är också stor efterfrågan på så ta tillvara på allt som finns.
 • Det går att importera foder.
 • Du som har betesmark eller foder som går att skörda, kontakta LRF:s regionkontor som kan samordna behov och utbud av foder.
 • På sociala medier finns flera grupper som förmedlar foderbehov, en av dem är Foderhjälpen 2018 på Facebook.

Åtgärder som vidtagits eller är under utredning
Den 12 juni togs beslut om att tillåta skörd på ekologiska fokusarealer och trädor som man inte får kompensationsstöd för.

 • I kompensationsstödet, miljöersättningar och ersättningarna för ekologisk produktion finns sedan tidigare möjligheten för länsstyrelsen att göra undantag från skötselreglerna och därigenom ge klartecken att skörda även dessa marker. Många länsstyrelser har redan gått ut med uppmaning att avvika från reglerna, kontakta din länsstyrelse om du är osäker på vad som gäller hos dig.
 • Möjlighet finns för lantbrukare med ekologisk produktion att utfordra med icke ekologiskt foder. Ansökan om detta görs hos Jordbruksverket.
 • Det utsäde som ska användas för att så nästa vår kommer inte att räcka eftersom årets utsädesodlingar ger så lite i skörd. Därför arbetar vi på att få dispens för att kunna använda spannmål från odlingar som egentligen skulle ha levererats till kvarn som utsäde nästa år. Under tiden görs fältbesiktningar av dessa fält eftersom alla utsädesodlingar måste besiktigas.
 • Sverige har ansökt hos EU-kommissionen om att få höja förskottet på landsbygdsstöden från 75 % till 85 %, Vi arbetar också med att se över förutsättningarna för krisstöd från EU.

Fotnot; Pressmeddelande från Jordbruksverket

Taggar

1 reaktion på Skörda allt som går!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *