Nyheter

Slanta upp för en bättre kontanthantering

Nyheter Företagarna i debattartikel om behovet av kontanthantering

Frida Boklund

I Sverige går utvecklingen mot ett kontantfritt samhälle fort. Tillgången till kontanter har därför seglat upp som en viktig samhällsfråga de senaste åren i takt med att kontanterna minskar i omlopp till förmån för digitala lösningar; fler bankkontor stängs ned och allt färre av de kontor som finns kvar erbjuder kontantservice. Utvecklingen har lett till att kontanthanteringen har blivit problematisk för många företagare, särskilt för de som är verksamma på landsbygden, visar Företagarnas och Butikernas nya rapport Kostnaden för den försämrade kontanthanteringen har nu lagts på den enskilde företagaren.

Kontanthanteringen uppges av företagarna själva vara administrativt betungande och kostsam. Faktum kvarstår dock kontanter kommer att utgöra en del av betalkedjan framöver och företagare behöver därför ha rimliga möjligheter att hantera kontanter i sina verksamheter. Turistnäringen och handlare är kanske de främsta exemplen på kontanttunga branscher.

När den fysiska infrastrukturen som ska underlätta kontantflödet monteras ned samtidigt som och allt färre bankkontor och serviceboxar finns kvar i de lokala orterna ökar kostnaderna för företagen att växla in och köpa kontanter. Problemen är stört på landsbygden. En företagare kan tvingas att i realiteten åka flera mil enkel väg för att lämna in sina dagskassor. Företagare på landsbygd anger att avståndet till inlämningsställen är tre gånger mer problematiskt jämfört med företagare i städerna – det är ohållbart.

Vi kan mycket väl vara på väg mot ett kontantfritt samhälle på sikt, men vi är inte där ännu. Därför finns det behov av att stärka infrastrukturen här och nu och därmed skapa rätt förutsättningar för företagare att hantera kontanter. I detta arbete finns det tre fokusområden.

Den digitala infrastrukturen behöver fortsätt utvecklas för att bredbandssatsningar ska nå ut till hela Sverige, särskilt på glesbygden. Det finns flera länsstyrelser som rapporterar om att den digitala infrastrukturen saknas för att kunna använda digitala lösningar.

Minimera ansvarsfördelningen för kontanthanteringen. Det övergripande ansvaret för kontanthantering har förflyttats från Riksbanken till flera olika aktörer. Detta har visat sig vara problematiskt och är en anledning till att kontanthanteringen fungerar otillfredsställande.

Ökade resurser till länsstyrelserna. Det är viktigt att länsstyrelserna har tillräckliga resurser för att bevaka och vid behov stärka de grundläggande betaltjänsterna och får resurser att stötta lokala initiativ. Det finns flera exempel där företagare själva startat en form för hantering av kontanter lokalt,

Kontanthantering är också en säkerhetsfråga. En bättre infrastruktur för kontanthanteringen skulle minska risken att utsättas för brott, när företagare inte längre behöver färdas längre sträckor med större summor pengar eller förvara kontanter i butiken under en längre tid.

Cash är kanske inte längre king. Det är dags att slanta upp för att kontanthanteringen ska fungera tills vi når det kontantlösa samhället.

Frida Boklund, Regionchef Företagarna Jönköpings län

Günther Mårder, vd Företagarna

Bengt Hedlund, vd Butikerna

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *