Nyheter

”Slöjdsalarna är otidsenliga”

”Slöjdsalarna är otidsenliga”

Nyheter För den som studerat lokalplanutredningen kommer inte problemen med den långa kvaliteten på undervisningslokalerna på Fågelforsskolan som någon överraskning.

Där konstateras att slöjdsalarna är otidsenliga och måste anpassas till dagens ämneskrav.

Så här skriver mani utredningen:

”F-6 på Sörgårdsskolan och Fågelforsskolan (Klasstorlek 18-27 elever och 18 klasser) Eleverna kommer att vara 18 klasser under i princip hela utredningsperioden vilket innebär att eleverna inte får plats i tätortens bägge skolor utan ett tillskott av lokaler.
Förslag på lösning som utgår ifrån att Sörgårdsskolan och Fågelforsskolan är lika stora organisationer med 9 klasser vardera.
Fågelforsskolans slöjdsalar är otidsenliga och måste anpassas till dagens ämneskrav. Idag finns två textilslöjdsalarna på andra våningen och på bottenvåningen finns två trä-och metallslöjdsalar. Textilsalarna kan omdisponeras till två lektionssalar som då motsvara det behov som Fågelforsskolan F-6 har. Slöjdsalarna på bottenvåningen görs till en ny modern slöjdsal för Fågelforsskolan.
Detta medför ett behov av nybyggnation av en slöjdsal. Denna byggs antingen i anslutning till högstadiet eller till Sörgårdsskolan.
Sörgårdsskolan behöver en tillbyggnad av 3 klassrum för att klara elevantalet.

Fågelforsskolan år 7-9.
Enheten behöver flera grupprum samt renovering och anpassning av No-salar och Bildsal. Personalarbetsplatserna är inte optimalt placerade. En utflytt av år 6 möjliggör att grupprum kan skapas i direkt anslutning till de ämnessalar som finns.”

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *