Nyheter

Småskalig vattenkraft är en oanad resurs

Nyheter I vår närhet produceras det el i en omfattning som vi inte kan föreställa oss.

Samuel Haraldsson

Vattenkraften är mycket viktig för landets elproduktion och levererar årligen omkring 65 miljarder kilowattimmar och det överstiger industrins behov, men behövs naturligtvis i den totala elanvändningen i landet.

Det finns ett antal riktigt stora kraftverk, men också väldigt många som producerar allt ifrån 20 000 kilowattimmar upptill 1 000 000 kilowattimmar. Ute i vår närmiljö rinner det mycket vatten och i Hubbestad finns några vattenkraftverk som tjänstgjort i över 100 år och levererat el som till större del går ut i det allmänna elnätet, en del är egen förbrukning.

Bröderna Sune och Göran Haraldsson driver tillsammans Blomfors vattenkraftverk som varit i drift i över 100 år och där det i olika skeden renoverat turbiner och kringutrustning, nuvarande turbin tillverkades 1919 och efter renovering 2003 kommer kunna snurra i över 60 år till.  Varje år levererar detta vattenkraftverk omkring 140 000 kilowattimmar, vilket motsvarar knappt 15 normalvillor (om de inte värms med el). Förutom Blomfors drivs även Krokhemmet som ägs av Sunes son Samuel. Det verket producerar ännu lite mera, omkring 160 000 kilowattimmar. Turbinen kom dit efter renovering i slutet -70 talet är tillverkad 1918 och kommer att kunna leverera el i många år till.

Tillsammans levererar vattenkraften i Hubbestad drygt 300 000 kilowattimmar, vilket kan översättas till förbrukningen i 25–30 normalvillor.

– Det finns många vattenkraftverk i vår närhet, säger Samuel och menar att om alla som ligger inom fem mils radie var i drift handlar det om flera miljoner kilowattimmar som vi idag behöver ta vara på för att kunna åka elbil med mera.  Det finns minst tjugo kraftverk i området som inte är i drift men som skulle kunna drivas.

– Problemet är att det inte är helt enkelt i kontakterna med myndigheter, långa svåra och kostsamma rättsprocesser samt ovissheten om man efter åratal av förhandlingar till sist får bygga eller utöka produktionen i befintliga anläggningar där de redan finns dammar och fina förutsättningar till ren förnyelsebar energi, menar Sune med instämmande från Samuel.

Arbetet med vattenkraft och turbiner har funnits i släkten ända sedan Samuels farfars farfar, August Jonsson började bygga vattenhjul och installera turbiner i kvarnar, sågverk och elkraftverk redan 1885. Inledningsvis byggdes det vattenkraftverk för att försörja kvarndrift, sågverk, industri samt elproduktion till lokala näten. Idag är det smidigt att styra och hålla koll på kraftverken genom styrsystem, kameror på nätet och app i telefonen.

– Det borde vara mera intressant för samhället att uppmuntra och underlätta för mera vattenkraft, säger Sune Haraldsson tillika vice ordförande i Småland vattenkraftsförening. Det är en ren energikälla med minimal miljöpåverkan som producerar el dygnet runt menar kraftverksägarna i Hubbestad, som i dag arbetar med allt inom vattenkraft och tillhörande utrustning även total entreprenad.

Sune Haraldsson

Taggar

Dela


5 reaktioner på Småskalig vattenkraft är en oanad resurs

Tack för allt ni gör för lokal förnybar elproduktion genom att renovera gamla anläggningar! Tänk så mycket förnybar el ett 100 år gammalt vattenkraftverk hunnit producera, och klimatnyttan av att man då sluppit använda fossil energi för att producera den elen!

Klart att det är krånglig byråkrati när någon vill vara självförsörjande och inte beroende av statliga bolag. Fler borde bli egenproducenter av el och ha egen brunn. Men det ska nog skattas till dödagar om fler gör så.

Regeringen måste ändra lagar så
att det går att starta nya vatten-
kraftverk utan krångel med
bromsande myndigheter.
Sverige AB måste gå framåt.

Kommentarsfunktionen är stängd