Nyheter

”Smyger ni in inriktningsbeslutet?

Nyheter I höständringsbudgeten fanns två alternativ, däribland hur Götaströms skola ska byggas - kommunalt eller extern part - och oppositionen var inte nöjda. ”Jag är upprörd och skakig av förslaget”, "Det här blev mer spännande än jag trodde", ”Vi ska lägga krutet på personalen”. Kvällens heta debatt handlade om ett inriktningsbeslut

Arkivfoto; I december 2019 såg förslaget ut så här

Höständringsbudgeten, som fanns på förslag i kväll på kommunfullmäktige, vann gehör i kommunstyrelsen efter votering där oppositionen valde att säga nej och femklövern fick hjälp av (SD). I kommunstyrelsen tillkom även punkten om inriktningsbeslutet för hur man ska bygga Götafors skola där Gert Jonsson (M) föreslog ett tilläggsförslag från femklövern. Vilket övriga inte verkade känna till… Debatten i danssalongen blev lång och först ut var Gert Jonsson (M). 

Femklövern i majoritet vill pröva möjligheten till att en extern part står för såväl investeringar av en ny fastighet som fastighetsförvaltningen och driften av verksamheten i densamma och förslaget som ligger gäller Götafors skola. Förslaget som femklövern vill att kommunfullmäktige beslutar om gäller att man upphäver nuvarande uppdrag till tekniska nämnd gällande utreda Götafors skola och istället ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram underlag för en ny inriktning som innebär att extern part äger fastigheten och kommunen är hyresgäst.

– Vi såg tidigt att det är svårt att se budgeten under försommaren. Det är ett ovanligt budgetår. Vi har också kommit fram till detta. Vi vill hitta ett alternativ till att inte tekniska ska jobba med den nya skolan i Götafors, utan det är kommunstyrelsen. När vi gjort det grundjobbet så ska ärendet tillbaka till fullmäktige. Vi har förhoppningsvis ett förslag och fullmäktige får då ta beslut här.

– Det här gör mig upprörd. Jag har jobbat inom socialpsykiatrin och för 4 – 5 år sedan tog femklövern beslut att vi skulle flytta Tellus till Jupiter för att det var för dyrt för att ha en privat ägare. Det förvånar mig. Det är ett dribblande med skattepengar. En privat aktör vill tjäna pengar, det förstår jag, men hur ni tänker förstår jag inte. Man kanske behöver bygga om, till, göra annorlunda lösningar. Det här är oansvarigt. Det är något annat bakom det här, säger Tuula Ingner (S).

Kenth Williamsson (S) ”Vi är starkt emot att riva upp tidigare beslut. Det här kommer att bli mycket dyrare för skattebetalarna. Ska man lägga tid på detta? Vi undrade vid flera tillfällen om varför det inte händer något om Sörgårdsskolan. Då visade det sig att man varit ute och kikat om man skulle bygga eller driva det i privat regi. Så långt som vi har legat efter så lägger man så lång tid på det här? Vi kommer att ha ett stort behov av skolan och det här kommer bara att kosta pengar, menar Kenth Williamsson (S).

– Man ska rädda sina egna pengar, helt enkelt. Det klart att man vill ha avkastning för vinsten, säger Marijo Corkovic (S) som yrkar bifall till (S)-förslaget.

– Jag är upprörd. Det här ändrar hela altet, jag blir orolig. Vi yrkar på återremiss, säger Lennart Karlsson (EMP).

– Jag har försökt att läsa på… vi i den här församlingen har lovat våra medborgare om en god hushållning. I varje enskild rapport så står det tydligt och klart att det blir dyrare med det här förslaget för våra kommuninvånare. I varje enskild utredning säger man samma sak. Det är för våra skattebetalares bästa att vi äger och driver skola. Det finns inget som pekar på att det här är det bästa för våra skattebetalare, kontrar Annelie Borgström (S).

–Jag tillstyrker förslaget som ligger. När alla går på knäna så känns det bra med en prognos på 20 miljoner kronor. Det tycker jag att ni ska tänka på när vi pratar om tilläggsbudgeten. Att rätta munnen efter magsäcken behövs även hos oss. Vi har mycket driv i vår verksamhet. Att då våga hyra lokaler är framtiden. Vi kommer inte att vara experter på bygga eller drifta våra lokaler. Ni kanske vet att vi inte har den kompetensen att bygga. Extern part är bättre. När man alltid gör allt i egen regi är inte hållbart ekonomiskt och ej heller ekonomiskt försvarbart. Om man jämför industri som nästan alltid hyr och köper driften av externa parter, det skulle vi kunna göra på samma sätt. Vår kompetens ska vara innanför, inte att specialister att bygga, det finns andra som kan göra det. Jag välkomnar detta förslag, säger Thomas Axelsson (KD).

– Vad har det med höständringsbudgeten att göra? Undrar Roger Ödebrink (S) och fortsätter ”Den här frågan är stor, tänker vi till lite granna, och nu gick Thomas in och debatterade är det redan bestämt, men varför lägga den här. Är ni desperata eller skakiga? Vill man hitta något annat sätt att komma runt det här? Vi behöver inte ta diskussionen här och nu om det blir dyrare, den återkommer. Men att lägga den här är synnerligen dåligt. Inte rackarn är det så så är det en skola, vad händer när vi bygger en förskola eller äldreboende. Då har man tagit ett inriktningsbeslut. Att inte lyfta upp det här som en enskild punkt är synnerligen dåligt. Här blir det ingen vettig debatt om det här, ni kör väl igenom det här. Jag har full respekt för era åsikter, men jag tycker att ni smyger in den här frågan. Det här handlar om höständringsbudget”.

– Det var som jag inledde med att vi ska fullfölja tidigare beslut. Den här dagen ska vi komma tillbaka med en höständringsbudget och den andra var att vi skulle planera och utveckla kostnaderna till tekniska nämnden. Sedan blir det ett helt eget ärende i kommunstyrelsen. Det är den tolkningen vi har gjort i kommunstyrelsen. Det kommer tillbaka hit. Vi vill jobba med frågan på ett annat sätt. Det är ingen kupp, utan är en ärendegång, svarar Gert Jonsson (M).

– Ja till så till vida är det rätt att det är en fråga till tekniska. Men det är en hantering av värdet. Det är fortfarande dåligt och ni skulle kunna gjort det här på ett annorlunda vis, svarar Roger Ödebrink (S).

Arkivfoto; Det här förslaget sa barn- och utbildningsnämnden nej till i februari 2020

– Det mesta är sagt. Marijo (S), vi har inget underlag egentligen. Det är klart att du kan säga 7,5 procent, men snittavkastningen idag är 3,5 procent. Vad är vår egen kostnad? 8,5 procent. En annan sak du tog upp måste jag svara på. Sex projekt har gått så långt över budgetramarna som vi gjort är det vad en skola kostar. Det har skenat iväg. Jag tittar på dig Kenth, tycker nog allt att du är lite oschysst ikväll. Skulle man via ett leasingssystem bygga en skola så visar det att det inte är ett bra förslag. Det som ligger nu är att vi långtidshyr. Får vi uppdraget och allt på svart och vitt när det gäller pengar. Vi är dåliga på att nyproducera, det är inget vi kan slå oss på bröstet på, säger Ulf Abrahamsson (C).

– Visst Ulf, de sista åren och det läget som vi har hamnat i, håller jag med. Nu handlar det om hanteringen. Tar man det med i bakgrunden hur det ser ut och hur det hamnat där ska vi inte köra med några smygvarianter, kontrar Roger Ödebrink (S).

– Det är som så att vi har svårt att diskutera det här. Jag tycker nog att vi lugnt och sansat kan diskutera det, menar Magnus Thelin (L).

–Thomas, ni skryter att vi går plus men du säger inte att vi sagt upp personal inom barn- och utbildningsförvaltningen, säger Marijo Corkovic (S).

(SD);s Jan-Olof Svedberg ”Det har inte fungerat med fastighetsbyggandet. Det finns en notis i att det inte varit effektivt att bygga i privat regi. Om en privat byggare ska bygga och hyra ut det här till oss så har han ett huvudintresse. Vinst. Ska vi slå ihop våra extrakostnader, paviljonger och skolgårdar samt kök. Jag tror att privata kan reda ut det här bättre från början. Vi skulle egentligen haft Götafors skola klar redan nu. Jag ber bifall till förslaget och jag hoppas verkligen att det skyndsamt kommer igång. Så här kan vi inte ha det”.

– Vem är det som möter våra barn i skolan? Det är vårt viktigaste uppdrag vi har. Vi kan se över en tid att vår styrka inte är att bygga. Kan andra bygga snabbt och effektivt tycker jag att vi ska gå efter det. Vi ska lägga krutet på personalen, säger Ewa Magnusson (L).

– Du för sandlådedebatt Thomas (KD och du är en go gubbe Ulf (C). Men jag yrkar bifall till vårt förslag, säger Nexhat Shabani (S).

– Det här blev en spännande kväll. Det är skillnad på kommunens pengar än privata. Jag kan spela med aktieägarnas pengar, sköter jag inte det får jag foten. Men här är det faktiskt kommunen och skattebetalarnas pengar. Jag hävdar igen att det inte är rätt handlagt det här ärendet, säger Roger Ödebrink (S).

– Ni glömmer vad som är viktigt. Skolan är viktigast att bygga. Vi följer precis riktlinjer. Det är i samma ärende då fullmäktige hade det i samma ärende som tidigare. Det är inget smygande eller trixande. Vi gör det så gott vi kan men vi måste först upphäva det tekniska. Sedan får ni lämna vilket ni vill, men det som händer är att ni skjuter allt på en framtid nu när vi ändå från Femklövern ska ta ett mjukt grepp. Det blir inget hyreskontrakt påskrivit innan ni sagt ja, menar Gert Jonsson (M).

– Det står ju inriktningsbeslut. Därför ska vi ha återremiss och tänka igenom det här noga, menar Lennart Karlsson (EMP).

– Håller nog med er allihopa på något sätt och håller med Nadira om grundtanken. Det viktigaste är att det fungerar, avrundar Jörgen Johansson (C) som var sist ut på talarlistan.

Ajournering gjordes under kaffepausen.

– Ska vi avgöra ärendet idag? Undrar Mats Oskarsson (M). Enligt votering blev det 26 ja, 3 nej och 12 avstår.Och reservation lämnades från (EMP). Frågan om inriktningsbeslut för lokalförsörjning ska avgöras ikväll.

En lite snurrig ordningsfråga framkom då det fanns oklara delar i hur man skulle rösta… Ordningsfråga ställdes.

– Det blir konstigt det här. Vi började med att lägga ett motförslag att vi godkänner inte det här. Nu gör vi en votering. (EMP) har gjort ett yrkande av återremiss. Vi i vår ajournering uppfattande inte att det skulle vara den samlade majoriteten önskan. Vi får nog fundera för det här innan, säger Roger Ödebrink (S).

– Om vi tar återremissen och sedan ska ändra kan ju inte vara rätt. Nu tar vi återremissen och samma text ska vara med, menar Jan-Olof Svedberg (SD).

– Det är ingen text som ändras, kommenterar Magnus Thelin (L).

Nej var oppositionens röst och ja var femklöverns svar när ny votering gjordes efter ytterligare en ajournering. (SD) delade på sig och gick delvis på femklöverns förslag och således vann inriktningsbeslutet om lokalförsörjningen om Götafors skola. 26 röstade för och 15 röstade nej. Reservation från (EMP), (V) och (S) gjordes.

Taggar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *