Nyheter

Snart nytt bostadsområde i Hok

Nyheter I januari 2018 lämnade politikerna över förslaget om en ny detaljplan i Hok. 17 villatomter, eller fyra våningar högt flerbostadshus, kan bli verklighet efter granskningen som nu ska lämnas ut.

Så här ser nya detaljplanen ut i Hok

– Eftersom området fanns med i tidigare översiktsplan har arbetet gått relativt snabbt och vi har kapat minst ett halvår på tiden och lämnar nu ut detaljplanen på granskning. Det här är en intressant där det finns plats för flerbostadshus, varför inte lite högre, samt villor. Det finns möjlighet till båda, säger Gert Jonsson (M) ordförande i kommunstyrelsen.

Kenth Williamsson (S) menar på att Hok är intressant med tanke på närheten till Stigamo.

– Nu ska detaljplanen ligga ute för granskning. Vi ska väga in synpunkterna från grannarna och senare mynnar detta ut i en detaljplan. Den går upp till fullmäktige till våren och vi hoppas att det kan bli 17 nya villatomter i Hok, avrundar Gert Jonsson (M).

Planförslaget har sedan starten reviderats genom att sträckningen för den planlagda gatan ändrats för att uppnå en större framkomlighet och mer ändamålsenlig geometrisk form. Byggrätten har utökats gällande byggnadshöjden i vissa kvarter med en möjlighet att bygga flerbostadshus med upp till fyra våningar.

Kommunens kostnader består bland annat av upprättande av detaljplanen, kostnader för fastighetsförteckning, grundkarta samt utbyggnad av gata och vatten- och avlopp. Kommunens intäkter består av försäljning av tomter samt anslutningsavgifter för vatten- och avlopp.

Taggar

3 reaktioner på Snart nytt bostadsområde i Hok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *