Nyheter

Socialnämnden pratade pengar

Nyheter När socialnämnden sammanträde innan midsommar var det aktuella ekonomiska läget uppe till diskussion

Att det är ett besvärligt läge i ekonomin vet vi alla och envar. Situationen är något mera komplicerad för de kommunala verksamheterna. När budgeten för 2022 klubbades förra året fanns det inga tecken på kraftigt höjda priser på el, drivmedel och andra råvaror. Det fanns inga signaler om en kraftigt ökad inflation eller att Ryssland skulle starta krig mot Ukraina. Allt detta tillsammans har vänt upp och ned på de förutsättningar som fanns för ett år sedan.

Den prognos som är gjord pekar på ett underskott på 400.000 kronor men det är svårt att göra en uppskattning med tanke på hur världsekonomin ser ut menar nämndens ordförande Ann-Katrin Löfstedt (M).

– Mejeriet är något som vi måste belysa särskilt, säger Ann-Katrin Löfstedt. Där har det visat underskott från dag ett och nämnden har begärt att få en genomlysning om orsaker till dessa underskott för att kunna vidta åtgärder som får ekonomin i balans när det gäller Mejeriet. I övrigt finns en minuspost på 500.000 kronor avseende inköp av skyddsutrustning gällande covid -19, något som staten inte längre ersätter. Dock finns det statsbidrag kvar sedan tidigare som kan användas när det blir dags för bokslut. Ytterligare en insats som kostar mycket pengar, som inte går att budgetera, är institutionsvård av barn. Där pågår en insats som hittills har kostat en dryg miljon kronor.

Taggar

Dela


4 reaktioner på Socialnämnden pratade pengar

Det är betydligt billigare för kommunen att sätta till de resurser som behövs än att betala dyra vårdplatser i annan kommun

Fast ibland räcker inte resurserna till och det är väl ändå vårdtagarens bästa vi ska tänka på eller?

Absolut! Men det är en stort ingrepp i en människas liv så inget som kan göras utan att man är säker på att det verkligen blir bra och också låter den det berör vara delaktig i beslutet när så är möjligt.

Ett tips är att inte besluta om externa placeringar. Tar många skattepengar alldeles i onödan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *