Nyheter

Socialnämndens ordförande: Vi följer rutinerna gällande personlig assistans

Nyheter Interpellationen om personlig assistans blev till slut besvarad vid kvällens kommunfullmäktige efter att ha legat kvar i handlingarna sedan i somras. IVO sköter tillståndsprövning för assistansbolaget som fick sitt kommunala uppdrag uppsagt och interpellationens mening gällande välfärdsbrottet "företaget har en lång historia av olämplighet" där socialnämndens ordförande Ann-Katrin Löfstedt (M) får svara på frågorna

Kenth Williamsson (S) i förgrunden ställde interpellationen till socialnämndens ordförande Ann-Katrin Löfstedt (M) i talarstolen i bakgrunden

– Vill man ha personlig assistans har kommunen lagt ut det här. Det har varit så här ett antal år och vi kan konstatera att den utförare som vi har i kommunen fått tillståndet indragit. Man vill inte anknytas till att knytas till någon som gjort välfärdsbrott. Det är ett företag som har mycket på sitt samvete. Följer ni upp dessa krav? Hur kommer det sig att dels att vi som kommun tilldelat ett sådant här företag, alla är nöjda säger alla, trots att det finns den här historian om företaget? Innebär det att man fått en löneutveckling som övriga arbetsmarknaden, man har rimliga arbetsvillkor, att de inte försämras utan de fått utveckling enligt de avtal som finns, säger Kenth Williamsson (S)

Interpellationen i sin helhet; 

Om du vill ha kommunen som arbetsgivare i Vaggeryds kommun så sköts personlig assistans av ett privat företag efter ett beslut i kommunfullmäktige. Men det går också att själv vara arbetsgivare för assistenterna eller så kan man anlita ett kooperativ, en förening eller någon privat assistansgivare som arbetsgivare. Personlig assistans är en viktig verksamhet som betyder mycket för att enskilda ska få ett bra och rikt liv. Meningen är att man ska kunna leva så självständigt som möjligt och på det sätt som brukaren vill. De senaste åren har tyvärr rapporterna om brottslighet kopplad till personlig assistans varit många. Det framkommer tydligt hur den organiserade brottsligheten, på svenska skattebetalares bekostnad, tillskansar sig stora belopp. Detta är djupt bekymmersamt och måste motverkas på alla sätt. Därför är det extra viktigt att man granskar och följer upp dessa företag. För utan tydliga krav och en kvalitativ uppföljning riskerar enskilda att drabbas och skattemedel att gå förlorade. Redan förra året har Försäkringskassan kommit in med flera anmälningar mot företaget och i skrivelsen framgår det också att ”Bolaget och företrädaren har en lång historia av olämplighet”. 

IVO har därefter återkallat tillståndet att bedriva personlig assistans för företaget som kommunen anlitar efter att de gjort en lämplighetsprövning av bolaget. Därför skulle vi vilja veta: Har det ställts tillräckliga kvalitetskrav när personlig assistans har handlats upp och vilka krav har ställts? 

Ann-Katrin Löfstedt (M) svarar;
– Anbudsgivare kommer att uteslutas från deltagande i upphandlingen om någon av de situationer som anges i 13 kap (öppet förfarande) eller 19 kap 18 paragrafen (förenklat förförande) i LOU (lagen om offentlig upphandling) föreligger. Erforderliga kontroller kommer att genomföras så att grund för uteslutning inte föreligger. 

Kent Williamsson (S) frågar; 
– Hur kommer det sig att de som vill ha kommunen som arbetsgivare tilldelas ett företag som har en ”lång historia av olämplighet”? 

Ann-Katrin Löfstedt (M) svarar; 
– År 2014 tecknade Vaggeryds kommun ett avtal med LSS assistans. Det har fungerat bra hela tiden. För oss som kommun, de personliga assistenterna men framförallt för brukarna. Företrädare och anhöriga har också varit nöjda med bolaget. ”En lång historia av olämplighet” är ingenting som Socialnämnden haft någon kännedom om. 

Kenth Williamsson (S) frågar; 
– Är det rimligt att kommunen anlitar bolag som anses olämpliga av Försäkringskassan? 

Ann-Katrin Löfstedt (M) svarar; 
– Det är klart att socialnämnden inte gör det. När tillståndet för LSS Assistans blev indraget av IVO (Inspektionen för Vård och omsorg) och Försäkringskassan, då meddelade Vaggeryds kommun att samarbetet avslutades omgående. Om det blir någon dom om brott för företag, meddelas inte vi som kommun. Det är inget som vi kan bevaka. 

Kenth Williamsson (S) frågar; 
– Hur följer ni upp och granskar verksamheten med personlig assistans i Vaggeryds kommun så att brukarna garanteras en god vård och omsorg? 

Ann-Katrin Löfstedt (M) svarar; 
– Våra LSS-handläggare följer upp besluten och verkställigheten en gång varje år. Det är ett fysiskt möte med brukare, företrädare som god man/förvaltare och bolaget. När det gäller brukare som tillhör Försäkringskassan, så har vi som kommun inget uppföljningsansvar. Det ansvaret har då Försäkringskassan. 

Kenth Williamsson (S) frågar; 
– Har det hänt tidigare att bolag som driver eller har drivit personlig assistans i Vaggeryds kommun fått tillståndet indraget av IVO? 

Ann-Katrin Löfstedt (M) svarar; 
– Nej. 

Kenth Williamsson (M) frågar; 
– Hur ska kommunen fortsättningsvis se till att man inte hamnar i en liknande situation igen? Vi följer de rutiner som vi har och som vi är ålagda att arbeta efter. Det är IVO som beviljar tillstånd för personlig assistans. Det tillståndet bifogas vid anbudsgivningen vid en upphandling. Det är Försäkringskassan som handlägger det ekonomiska utifrån tillståndet från IVO. Försäkringskassan och IVO är ansvariga för att kontrollera bolagets verksamheter. Vid en avvikelse så ska dessa myndigheter meddela berörd kommun. Det var det som hände när LSS Assistans fick sitt tillstånd indraget och utbetalningarna från Försäkringskassan upphörde. 

Roger Ödebrink (S); 
– Det här sker väl i en upphandling? Det är ofta diskussion om de här företagen vid upphandlingar. Man vill ha koll på att det är ett seriöst företag. Det måste ändå finnas ett antal kriterier att det här företaget är okej. Nu förlitar man sig bara på Försäkringskassan eller bara på IVO, finns det inga kriterier? 

Ann-Katrin Löfstedt (M);
– Klart man tar hänsyn till upphandlingen. Uppföljningen av verksamhet görs inom personlig assistans, svarar Ann-Katrin Löfstedt (M) socialnämndens ordförande. 

Kenth Williamsson (S) frågar; 
– Är det uppföljt så att man har klarat kraven på semester, löneökning med mera? Det ska ske en kompetensinsats varje år? Jag vill ha tydligt svar på om det är följt. 

Ann-Katrin Löfstedt (M) svarar;
– Det jag kan ge är att fysisk träff görs. Vi har inte gått in i diskussion att jag har kollat fysiskt att alla punkter är gjorda. Jag förmodar att detta är gjort då det ingår i deras arbetsuppgifter. Det är IVO och Försäkringskassan som har dessa mandat. När jag pratat om företrädare som haft det här företaget som arbetsgivare, jag vet att man har en god relation med god man. 

Annelie Borgström (S) frågar;
– Det är gemensamma skattepengar och brukarna bor i vår kommun. Hur gör vi det här på bästa sätt. Jag litar på dig att de anställda inte har mycket att klaga på. Men den ena rapporten efter den andra visar att man är oförsäkrad, pensionssparar med mera. Jag kan gå in på Fora idag att mitt gamla företag betalat in mina pensioner och försäkringar. Man kan lova precis hur mycket som helst. Men viktigt att man följer upp. 

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *