Nyheter

Södra vill expandera

Nyheter Ett underlag för planbesked i Klevshult jobbar politikerna med. Sågverket önskar expandera

Foto från kommunens handlingar

Fem stycken fastigheter ingår i det nya planuppdraget som inkommit till kommunens politiker. Syftet med nya planuppdraget är att uppträda en ny detaljplan för att modernisera den tidigare och markanvändningen ska vara industriområde. Exploateringsgrader ska öka från 12 procent till 50 procent. Totala området mäter ungefär 28 hektar och består av totalt fem fastighetsägare, varav kommunen är en av dem. Föreslaget planområde avgränsas i norr av Byvägen, i väster av Nässjavägen och i öster av järnvägen samt i södra delen fastigheten Klevshult 1:122. Ansökan om planbesked inkom i april i år. 

– Södra vill utveckla sitt område. Vi får titta på framtida trafiklösning. I översiktsplanen finns det planfrihet söder om sågen. Södra vill satsa och det är fantastiskt roligt. Marken är privat, säger Gert Jonsson (M) ordförande i kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att lämna ett positivt besked gällande planuppdraget i Klevshult.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *