Nyheter

Sök omprövning av avslag på projektstöd

Nyheter Den uppmaningen riktar LRF i Jönköpings län till de som fått avslag på projekt- eller företagsstöd av Jordbruksverket

LRF riktar sig till de medlemmar som fått avslag på utbetalning av projekt- eller företagsstöd. De menar att regelverket är så snävt och komplicerat vilket gör att omprövning bör göras av ansvarig myndighet. Avslagen har motiverats med till exempel att en faktura har haft fel datum.

Nu har det skett en öppning genom ett ärende som hanterats av Länsstyrelsen i Kalmar län. En fågelklubb i Oskarshamn nekades utbetalning med motivering att en faktura som ansökan grundades på betalades dagen efter att ansökan lämnades in. Efter fortsatt handläggning har ärendet tagit en vändning och fågelklubben har nu fått löfte om omprövning och att stödet ska betalas ut.

Jordbruksverket menar att de inte kände till att regelverket var så stelbent och säger att de ska göra förenklingar och ta större hänsyn  i fortsättningen.

Med anledning av detta uppmanar nu LRF sina medlemmar som fått avslag på ansökningar att söka omprövning och om så krävs hänvisa till ärendet rörande fågelklubben i Oskarshamn.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *