Nyheter

Som sagt var om torget i Vaggeryd

Som sagt var om torget i Vaggeryd

Nyheter Nu har allmänheten och köpmännen fått säga sitt om det framtida torget i Vaggeryd.

Men vad anser politikerna? Det är ju ändå de förtroendevalda som ska fatta de avgörande besluten.

Tre av de politiker som yttrade sig i vid informationsmötet i Folkets Hus värnar starkt möjligheten att parkera i anslutning till torget medan (S)-politikerna ville dryfta torgfrågan i ett större perspektiv än parkeringen.
Kommunalrådet Gert Jonsson(M) tillhörde den skara som valde att inte yttrade sig . Han var nog främst på plats för att sätta sig in frågan och lyssna till synpunkterna. sak samma med Kenth Williamsson (S).
Thore Ohlsson (L) beskriver det som en konkurrensfördel för handeln att kunna köra bilen ända fram till butiken:
– Ska vi ha ett levande centrum måste vi lyssna till handelns önskemål så att vi inte får ett dött torg, menade han och öppnade för fler snedställa p-platser om handeln så kräver.
Besmin Matoshi (S) och före detta ordförande för tekniska utskottet var den av (S)-politikerna som främst förde talan. Han vädjade till deltagarna att se till helheten:
– Det här handlar inte bara om att ställa bilen utanför affären, det handlar om helheten, framhöll han.
– Parkeringen är en knäckfråga. Framför allt är det de som bor i grannskapet som parkerar på torget, inte de som handlar här. Men vi måste också se det hela i ett längre och större perspektiv. Torget behöver idag inte vara utformat som det var för tio år sedan. I konkurrens med internet och A6 måste vi göra saker annorlunda för att folk ska komma hit.
Kommunfullmäktiges ordförande Christer Holmgren(M) ansåg det också viktigt att tillgodose handelns önskningar när det gäller bilfritt torg kontra torget med p-platser.
Han sa sig se Skillingaryd med dess huvudsakligen bilfria centrumtorg som ett avskräckande exempel. Han menade också att det går utmärkt bra att ha snedparkering även för handikapplatserna.
Lennart Karlsson (V) talade även han varmt för parkering på centrumtorget.
– Jag tror att jag kan uttala mig om hur vaggerydsborna ser på den här problematiken eftersom jag ofta besöker Ritz konditori, sa han.
– Det vanligaste är att folk stannar till i två minuter för att hämta frallor. Det är en väldig omsättning hela tiden på p-platserna. Jag tror inte ägarna till kaféet vill att vi ska parkera längre bort, det skulle hämma. Jag tror att de flesta vaggerydsbor vill ha snedparkering, därför måste vi nog lyssna på de berörda inom handeln.
En annan politisk tungviktare som yttrade sig var förra kommunalrådet Berry Lilja (S) som erinrade om det visionsarbete i frågan som startade 2012.

– Då var det väldigt många yngre och äldre som sa att de saknade en samlingsplats i Vaggeryds centrum, en plats där de kan leka medan mamma och pappa går och handlar, påpekade han.

–Många orter har anlagt ”spontanscener” viket har gett liv åt torgmiljöerna. Det är en avvägning som måste göras om torget ska vara bilvänligt eller familjevänligt. Idag kan vi inte säga att torget är trevligt. Så låt oss göra något nytt och inte bara fastna i frågan om p-platser.
Handelns representanter talade mycket om behovet av p-platser i torgmiljön och fick också stöd av flera privatpersoner, bland annat Kenneth Lindelöf och Kjell Boberg som talade för att bevara snedparkeringen.

Taggar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *