Nyheter

Sommarhuset blir ett året-runt-boende

Nyheter Ett sommarhus i västra delen av kommunen har nu fått ja att bli en bostad man kan bo i året runt. Ägarna gick kommunen till mötes och gjorde småjusteringar då det finns restriktioner och riksintresse i den lilla byn.

I byn Pålskog har en ansökan om att göra om ett sommarhus till året-runt-bostad inkommit till miljö- och byggnämnden. Sommarhuset ska få ändrad planlösning inklusive avlopp, vatten, våtutrymmen och kök. Ett burspråk på 8,5 kvadratmeter vill byggas på det snart 100-åriga sommartorpet. De senaste 45 åren har det enbart använts till sommarboende.

I byn finns ett värdefullt naturområde och det finns även områdesbestämmelse för lilla byn där kommunen anger ”Målsättningen i översiktsplanen är att verka för kulturlandskapet, kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsemiljöer och byggnader ska bevaras och vårdas för framtiden”.

– Det här gäller ombyggnation av ett gammalt hus i ett gammalt kulturhistoriskt område där det finns vissa bestämmelser. Det var en ändring på fasaden som stred mot de kulturella värdena. Ägarna gick oss till mötes och ändrade. Vi lämnar nu alltså bygglov till förändringen, säger Johnny Wackt (KD) ordförande i miljö- och byggnämnden.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *