Nyheter

Sörgårdsskolans betyg av skolinspektionen

Nyheter Skolinspektionen ger ett bra betyg till Sörgårdsskolan men på vissa punkter finns utvecklingspotential. Läs mer om förbättringsmöjligheterna här!

Arkivbild: Per Bunnstad

Skolinspektionen bedömer att kvalitetskriterierna uppfylls vid Sörgårdsskolan i följande utsträckning:

Rektors ledarskap
Rektorn leder och styr i hög utsträckning skolans utveckling.

Undervisning
Undervisningen främjar i flera delar elevernas möjligheter att nå läroplanens mål avseende kunskaper och värden, men utvecklingsområde finns.
Att rektorn tillsammans med lärarna ser till att samtliga elever med varierande metoder och med regelbundenhet får vara delaktiga i att planera och utvärdera undervisningen i samtliga ämnen och årskurser.

Trygghet och studiero
Skolan arbetar i hög utsträckning så att utbildningen präglas av trygghet och studiero så att eleverna kan ägna sig åt skolarbete.

Bedömning och betygssättning
Förutsättningar för att säkerställa likvärdigheten i omdömen och betyg ges i flera delar, men utvecklingsområden finns.
• Att rektorn leder lärarnas arbete med bedömning så att alla lärare får samma förutsättningar att regelbundet diskutera och kvalitetssäkra sin bedömning och betygssättning.

Källa: Skolinspektionen

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *