Nyheter

Sorterade invånarförslag blir Vaggerydsförslag

Nyheter Kommunstyrelsen önskar att få rätt arbetsordning när det gäller förslagen från kommuninvånarna. Medborgarförslag kan bli Vaggerydsförslag och med den nya arbetsordningen kan vissa förslag sorteras ut.

Kommunfullmäktiges presidie kommer att avgöra om förslaget ska vidare. Arkivfoto; Från vänster Mats Oskarsson (M), Maritha Bengtsson (KD) och Robert Alkemark (S).

Den som lämnar medborgarförslag i dag kan vara i vilken ålder som helst, men vara folkbokförd i kommunen. Nu är det kommunfullmäktige som utreder förslaget och bestämmer om, och var, det ska remitteras till. Kraven på dagens medborgarförslag ska vara att det ska beröra kommunens ansvarsområde, att de utmynnar i en konkret åtgärd eller förändring, inte vara av rasistisk eller odemokratisk natur samt att förslaget inte får beröra myndighetsutövning mot enskilda. Den senare tidens förslag gällande bland annat bensinpriset, ta bort karensdag och att sänka lönen för kommundirektören har fått kommunledningskontoret att tänka om. 

– Vaggerydsförslaget betyder att vi kan sortera ut inkommande förslag. Är det saker och ting som inte tillhör den kommunala styrningen kan presidiet plocka bort det direkt. Presidiet i kommunfullmäktige, som är Mats Oskarsson (M), Maritha Bengtsson (KD) och Robert Alkemark (S), resonerar om vad som tillhör kommunal styrning och bestämmer vad som ska lämnas vidare. Någon gång per år kommer samtliga förslag att redovisas, som tidigare, och då kommer även de som är avvisade med. Vi behöver sortera ut en del och samtliga var överens i kommunstyrelsen att lämna förslaget om ”Vaggerydsförslaget” vidare till kommunfullmäktige, menar Gert Jonsson (M). 

Förslaget som ligger nu och ska beslutas är: 

1. Ett Vaggerydsförslag inkommer via e-tjänst eller via papper i receptionen i Skillingehus.
2. Förslaget registreras i kommunens ärendehanteringssystem.
3. Samtliga förslag läggs med på dagordningen till kommande sammanträde med kommunfullmäktiges presidium.
4. Kommunfullmäktiges presidium tar fram ett förslag på fortsatt hantering av förslag.
5. Efter kommunfullmäktiges presidiemöte avvisar kommundirektör förslag om de inte uppfyller kraven. Avvisningsbeslutet kommuniceras till förslagsställaren.
6. Ej avvisade förslag publiceras i kallelsen till kommande sammanträde med kommunfullmäktige (förslagen kommer att publiceras cirka en vecka innan fullmäktigesammanträdet).
7. Kommunfullmäktige beslutar om vidare hantering för förslaget.
8. Kommunfullmäktiges beslut expedieras till berörd nämnd via e-post till officiell brevlåda.
9. Beslut om Vaggerydsförslag som har överlämnats till nämnd delges kommunfullmäktige vid kommande sammanträde.
10. Två gånger per år redovisas de Vaggerydsförslag som inte är slutbehandlade. I den redovisningen ingår också en förteckning över de förslag som har fått ett avvisningsbeslut av kommundirektören. 

Vaggerydsförslaget antas tas i bruk från den 1 januari 2023 och gäller under kommande mandatperiod. 

Fotnot:
I Värnamo kommun hanteras förslagen från medborgare i ett så kallat medborgarinitiativ, där 100 röster från medborgarna, på hemsidan, krävs för att politiken ska ta upp förslaget.

I Gnosjö kommun finns möjlighet att invånarna får ökat inflytande och delaktighet genom att lämna in ett medborgarförslag som rör kommunens verksamhet. Inkomna förslag i Gnosjö ska beredas av kommunstyrelsen och slutligen beslutar kommunfullmäktige i ärendet. Likt det som finns i vår kommun i dag. 

I Jönköpings kommun finns ”Jönköpingsförslaget” som klubbades så sent som 27 januari i år. Exempel på förslag som inte godkänns handlar om kanske en redan pågående process, att det redan finns ett liknande förslag inlämnat, förslaget bryter mot en lag, kommunens värdegrund, rör en verksamhet som inte hanteras av kommunen eller att det rör enskild person. Näst intill liknande som framtidens ”Vaggerydsförslag”, med andra ord. 

Taggar

Dela


1 reaktion på Sorterade invånarförslag blir Vaggerydsförslag

Försortering utav medborgarförslag får inte ske så det som Jönköping respektive Värnamo kommuner infört innebär att man slutar ha rätten till medborgarförslag.

Värnamo kommun kräver för sitt nya demokratiska arbetssätt att medborgare som vill komma in med åsikter och ev förslag skall aktivt göra det via Facebook. Man kräver i båda kommunerna att ditt förslag skall få stöd utav minst 100 andra kommuninvånare innan fullmäktige kan behandla det.

Gnosjö kommun har dock kvar rätten att som medborgare komma in med medborgarförslag. Här har tjänstemännen ännu inte agerat för att tunna ut den kommunala demokratin.

Jag anser att Vaggeryds kommun gör som Gnosjö kommun genom att behålla nuvarande lagliga regler för medborgarförslag. Vill man inte det utan likt Jönköping och Värnamo tunna ut möjligheten om direktdemokrati är det lika bra att man är ärlig och talar om vad de handlar om, nämligen att avsluta möjligheten för invånare att lämna medborgarförslag.

Oavsett utvecklingen så är denna befintliga möjligheten till att kommentera kommunala frågor det ända som återstår utöver aktivt deltagande i allmänna kommunala val.

Jag vill uppmana fler att här påverka opinionen när de politiska förtroendevalda istället vill försämra och förtunna möjligheten med nya begränsande regler för medborgarförslag.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *