Nyheter

SPF besökte reningsverket

Nyheter Det blev ett mycket intressant studiebesök för SPF Seniorerna i Vaggeryd vid årets första sammankomst i studiecirkeln ”Lär känna din hembygd” som var förlagt till reningsverket i Skillingaryd. 

Driftchefen Johan Gustavsson välkomnade och gav under en lärorik rundvandring en mycket initierad och intresseväckande information om de olika stegen för rening av avloppsvattnet i kommunen.

Det är fyra anställda i kommunen som ansvarar för vatten- och avloppsverksamheten. Det finns tre reningsverk i kommunen, Skillingaryd, Åker och Bondstorp. I Skillingaryd renar man avloppet från hela kommunen utom från de två sist nämnda orterna.  Det innebär avlopp från Hagafors i öster, Byarum i norr och de båda tätorterna Vaggeryd och Skillingaryd och Klevshult i söder.

Det är 3000 m3 avloppsvatten per dag som renas i tre steg och detta avlopp skapar 30 ton slam/vecka som slutprodukt. Först sker en mekanisk rening då allt fast material avlägsnas från avloppsvattnet. Johan Gustavsson visade runt hur den traditionella biologiska reningen i steg två fungerar i de olika bassängerna. Nytt i Skillingaryd är steg tre där den moderna kemiska reningen då avloppsvattnet efter biologisk fosfat/kväverening avslutas med sidoströms hydrolys. Detta innebär enligt Johan Gustavsson att ”Lagan blir lika ren efter som före reningsverket”, men då har det gått åt 18.000 kwh/vecka för att uppnå denna höga kemiska rening av avloppsvattnet i kommunen.

Det var en grupp mycket nöjda seniorer som fick en grundlig insyn i kommunens reningsverk och genom Johan Gustavssons stora kunnande en intressant beskrivning av de olika reningsstegen. Nästa månad är det dags för studiebesök på äldreboendet Mejeriet i Skillingaryd.

Text och foto: Christer Holmgren

  [1/7]

  [2/7]

  [3/7]

  [4/7]

  [5/7]

  [6/7]

  [7/7]

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *