Nyheter

SPF passerade 150 medlemmar vid årsmötet

Nyheter Ordförande Lennart Fritz hälsade 80 medlemmar välkommen och presenterade dagens program. Herbert Storck som fyllde 93 år gratulerades med ett fyrfaldigt leve.

Herbert sjunger och Linnea spelar piano  [1/13]

Lennart avtackade vice ordförande Hjördis Tersén och sekreterare Marianne Ekdahl som avgick.  [2/13]

Ordförande för årsmötet Erling Andersson och sekreterare Britt Johansson tillsammans med Lennart Fritz  [3/13]

Klas informerar om kyrkliga verksamheten  [4/13]

  [5/13]

  [6/13]

Det bjöds på semlor  [7/13]

Karl-Erik Karlsson, ordförande i valberedningen  [8/13]

  [9/13]

  [10/13]

  [11/13]

  [12/13]

Klas spelar saxofon och Linnea spelar piano  [13/13]

Parentation för under året avlidna medlemmar inleddes med att Herbert Storck citerade dikter av Astrid Johansson (På färden genom livet vi reser på enkel biljett…) och Dan Andersson (Det finns något bortom bergen, bortom blommorna och sången …). Och sjöng Brahms vaggvisa När det skymmer om kvällen …) till pianoackompanjemang av Linnea Hugosson.

Därefter spelade Klas Frisk Svensson saxofon och Linnea Hugosson piano ”Jag har hört om en stad ovan molnen”. Gemensamt sjöngs psalmen ”Tryggare kan ingen vara” som avslutades med en tyst minut. Som avslutning framfördes ”Amazing grace” på saxofon och piano.

Lennart Fritz förklarade årsmötet öppnat. Han berättade att föreningen nu passerat 150 medlemmar.

Till ordförande för årsmötet valdes Britt Johansson och till sekreterare Erling Andersson. 

Till ordförande för verksamhetsåret 2020 omvaldes Lennart Fritz och till vice ordförande nyval av Britt Johansson. Kvarstående 1 år: Marianne Åsebrant och Monika Gabrielsson och fyllnadsval Iréne Magnusson. Omval 2 år: Björn Otterberg, Lena Rylander, Inger Gustavsson och Onny Rydén.

Till revisorer omvaldes Jan Johansson och Göran Lemke och till ersättare omvaldes Kjell Boberg. 

Till representanter i SPF:s samarbetsgrupp i kommunen omvaldes Lennart Fritz, Erling Andersson och Hjördis Tersén. Som ledamot i Kommunala Pensionärsrådet, KPR, omvaldes Erling Andersson. Som ersättare i Kommunala Pensionärsrådet, KPR, omvaldes Hjördis Tersén.

Till valberedning omvaldes Ingegerd Löv, Karl-Erik Carlsson och Gunnel Johansson. Sammankallande nyval av Ingegerd Löv.

Britt Johansson informerade om studiecirkeln: ”Tillsammans mot ensamhet. Så gör vi för att nå äldre som upplever ofrivillig ensamhet” som pågått under hösten. Studiecirkeln har resulterat i att 4 vänträffar har planerats under våren den första vänträffen är den 13 februari kl. 15 – 16:30 på Jupiter. 

Informerades också från ett studiebesök i Habo på Träffpunkt Habo för seniorer. Studiebesöket gjordes för att samla idéer till hur vi kan ordna samlingar på Mejeriet.

Ordförande förklarade årsmötesförhandlingarna för avslutade. Efter årsmötesförhandlingarna dracks det kaffe och semla som föreningen bjöd på.

Efter kaffet berättade Klas Frisk Svensson om verksamheten i Skillingaryds församling.

Blombuketter överlämnades till: Klas Frisk Svensson, Linnea Hugosson och Herbert Storck för deras medverkan med tal, sång och musik. Britt Johansson och Erling Andersson för medverkan i årsmötesförhandlingarna. Hjördis Tersén och Marianne Ekdahl avtackades för deras arbete i styrelsen som viceordförande respektive sekreterare.

Dragning gjordes också på lotter som sålts och korten ”Häng med i SPF Seniorernas friskvårdsatsning!”

Nästa programpunkt är stormötet den 9 mars i Skillingaryds församlingshem där Vaggeryds SPF är inbjudna.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *