Nyheter

Språklig mångfald på Fenix

Nyheter Europeiska språkdagen firas den 26 september i hela Europa och uppmärksammades även på Fenix. Elever i årskurs 2 från olika program har i sin svenska respektive svenska som andraspråk studerat de nationella minoritetsspråken i Sverige: jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli.

Bland annat har de gjort en utställning som beskriver dessa språk och deras utbredning, historia, kultur, status och varför de är nationella minoritetsspråk.

Även andra språk som talas i Sverige finns representerade i utställningen; somaliska, dari, arabiska, filippinska, kroatiska och thailändska. Många elever har dessutom fått skriva utredande texter med ett minoritetsspråk som utgångspunkt.

Så här låter Europarådets motivering till firandet av den europeiska språkdagen:
”Runt om i Europa uppmuntras 700 miljoner européer, som finns representerade i Europarådets 46 medlemsstater, att lära sig fler språk. Språkinlärning kan ske oavsett ålder och både inom och utanför skolans väggar. Inom Europarådet är man övertygad om att språklig mångfald är en viktig del i vår kontinents rika kulturarv och ett redskap för att uppnå större interkulturell förståelse. Därför arbetar rådet med att främja flerspråkighet i hela Europa.”

Svensklärarna Christina Forsström, Åsa Andersson och Anna Thure Kavian menar att detta projekt redan har skapat större interkulturell förståelse, intresse och nyfikenhet bland eleverna som har engagerat sig.

Text och foto: Fenix Kunskapscentrum

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *