Nyheter

Stabil ekonomi hos socialnämnden

Nyheter När socialnämnden redovisade sin ekonom för de tre första månaderna är det med ett överskott

När alla siffror är redovisade visar det ett överskott på drygt fyra miljoner koronor för det första kvartalet.

– Det finns förklaringar till det hela säger Anki Löfstedt som är nämndens ordförande. Inom det område som kallas ledning och stödsystem finns ett överskott på 3,7 miljoner kronor. Här finns bland annat en stor pott för kompetensutveckling som inte har kunnat nyttjas under pågående pandemi. Men de pengarna kommer att användas så snart det är möjligt.

De poster som visar underskott är till exempel vård av barn på institution eller familjehem, saker som är svåra att budgetera för. Man har dessutom tvingats ta in extern personal för att täcka upp för sjukdomar och outförsedda händelser inom personalkåren.

– Vi har en utmaning framöver, säger Lotta Damberg som är socialchef och det handlar om att hantera kostnader som orsakas av pandemin. Det finns pengar kvar av statsbidragen från 2020 för till exempel skyddsmaterial. När det gäller statligt ersättning för sjukfrånvaro upphör den vid halvårsskiftet vilket innebär att kommunen får ta kostnaderna om pandemin fortsätter med höga sjuktal bland personalen.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *