Nyheter

Städa fastigheten – annars 10 000 kronor i månadsvite

Nyheter Den skräpiga fastigheten i Hok har varit en följetong för politikerna i miljö- och byggnämnden. Sist saknades ett datum vilket nu har noterats och den 31 januari måste fastigheten vara städad…

I Hok finns ovårdade fastigheten som varit i politikernas blickfång i några år

– Det var ett datum som saknades, men nu har vi sagt att senast 31 januari ska det vara vårdat på fastigheten i Hok. Om inte, gäller 10 000 kronor i vite, per månad, säger politikerna i miljö- och byggnämnden. 

Fastigheten har varit i nämndens blickfång sedan ett anonymt klagomål inkom och redan för två och ett halvt år sedan. Man uppmanade fastighetsägaren att se över problematiken med allt som medför olägenheter för närboende då skicket på fastigheten strider mot lagstiftningen. Kommunicering med fastighetsägaren har gjorts vid flera tillfällen men ingen respons har fåtts, delgivning per brev hämtades inte ut och polisen har varit inkopplad. Tidsfristerna har gått ut och i november 2022 beslutade nämnden att ansöka om utdömande vite hos mark- och miljödomstolen. Domstolen avslog ansökan eftersom tid om när åtgärden ska vara färdigställd saknades i beslutet. 

Miljö- och byggnämnden förelägger fastighetsägaren att senast den 31 januari 2024 ta bort alla lösa föremål som ligger utspridda över fastigheten i Hok. Det är bland annat metallskrot, luftmadrasser, mopeder, fåtöljer, stolar, tvättmaskin, fönster, däck, elektronik. Om inte fastigheten är städad föreläggs fastighetsägaren med ett vite om 10 000 kronor per månad tills dess att de lösa föremålen är borta. 

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *