Nyheter

Stambanemöte på riksdagsnivå

Stambanemöte på riksdagsnivå

Nyheter De nya stambanorna för höghastighetståg kommer att betyda mycket för utvecklingen av Jönköpings län och omgivande regioner.

Det var alla överens om när representanter för Region Jönköpings län, Värnamo kommun, Handelskammaren Jönköpings län och Ulricehamns kommun träffade länets riksdagsmän på plats i Stockholm.

Ulf Fransson, projektledare och Rune Backlund, regionråd gav en kort bakgrund och berättade om regionens arbete med infrastrukturfrågor. Fokus låg förstås på de nya stambanorna för höghastighetståg, men mötet handlande också om satsningar i befintligt järnvägsnät, kommande åtgärdsplanering för 2018–2019 och utbyggnad av riksväg 40 till motorväg mellan Jönköping och Ulricehamn.

Nu är det dags att även prata om nyttorna, menade delegationen från Jönköpings län. Rune Backlund pekade på kapacitetsbristen i dagens järnvägsnät – det är helt enkelt för fullt på spåren. Nödvändigt underhåll hinns inte med och både persontåg och godstransporter tvingas till kännbara stopp.

Öka kapaciteten
– För att klara vårt mål om ett hållbart samhälle behöver vi öka kapaciteten på järnvägen. Och det ska vi förstås göra med dagens teknik, inte den som vi använde på 1800-talet. Viktigt är också att vi får en koppling till de befintliga järnvägarna och de nya stambanorna, så att fler får del av fördelarna med höghastighetstågen.

Ulrika Geeraedts, regional utvecklingsdirektör, tog upp den internationella aspekten:

– Resten av Europa har eller bygger höghastighetståg – vi riskerar att hamna utanför, inte minst kompetensmässigt. Idag är det lättare att flytta folk mellan Paris och Stuttgart än inom Sverige!

Förstorad arbetsmarknadsregion
Jonas Ekeroth, vd på Handelskammaren Jönköpings län, tryckte på möjligheterna till en förstorad arbetsmarknadsregion för Jönköpings län med de snabba transportmöjligheter som de nya tågen ger:

– Länets företag behöver kompetens på flera områden, och får lättare att rekrytera även bland dem som inte vill flytta. Och vi som bor i regionen får också större möjligheter att välja spännande jobb på orter längre bort. Hela länet kommer att gynnas av höghastighetsjärnvägen, vi kommer att bli en navregion.

– Enigheten kring de nya stambanornas betydelse är stor, både lokalt och regionalt finns nätverken över hela den politiska skalan, menade Hans-Göran Johansson, kommunstyrelsens ordförande i Värnamo. Men vi måste slå hål på storstadsfundamentalismen!

Rätt fakta
Regionstyrelsens ordförande Malin Wengholm poängterade vikten av att rätt fakta tas med i debatten, annars riskerar den att hamna snett:

– Jag kan bli lite orolig när jag hör diskussionerna. Det är nu vi bestämmer om Sverige ska vara tre storstadsregioner och ingenting mer. Vi måste hålla ihop och visa att Sverige är större än så.

Riksdagsledamot och partiledare Annie Lööf (C) höll med:

– I Sverigeförhandlingen ingår ju även frågan om statliga pengar till Stockholms tunnelbanor – och det säger ingen något om… Vi måste lyfta fram fler värden än pengar. De nya stambanorna är ett samhällsbyggnadsprojekt.

Vad händer med persontrafiken?
– Vi måste också ”ta ner” frågan om höghastighetsjärnvägen till den enskilda medborgarens nivå, underströk riksdagsledamoten Helene Petersson (S). De vill veta vad en biljett kommer att kosta och vad som händer med persontrafiken på Södra stambanan om godstransporterna utökas? Sverigeförhandlingen menar att biljettpriserna kommer ligga på dagens nivåer, men vi måste kommunicera det bättre.

Även riksdagsledamöterna Sotiris Delis (M), Helena Bouveng (M), Peter Persson (S), Johanna Haraldsson (S) och Emma Carlsson Löfdahl (L) underströk vikten av att arbeta gemensamt.

Leverantör av nyttor
– Jag ser fram mot Trafikverkets nyttoberäkningar i augusti, sa Helena Bouveng. Vårt län är en stor leverantör av nyttor – det märks kanske i att vi fått tre stationslägen.

Mötet gav bra diskussioner, och deltagarna var eniga om att fortsätta arbeta för att få igenom satsningen på nya stambanor – på högsta nivå i politiken och via näringslivet.

Anna Holm för Regionförbundet

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *