Nyheter

Stärk pendlingen till och från Klevshult

Nyheter I en motion, från Centerpartiet, till kommunfullmäktige lämnades förslag på kollektiva åtgärder, gång- och cykelväg och pendlarparkering i Klevshult… 

C vill stärka pendlingen till och från Klevshult

Olof Sjöholm (C) ledamot i kommunfullmäktige är en av de två som signerat motionen berättar: 

– Vi vill framföra ett förslag och stärka pendlingsmöjligheten till och från Klevshult. Vi ser utvecklingen i norra delen av Värnamo kommun och vi tror att det är här är en bra lösning som vi behöver ta tag i så rätt så kvickt. 

I motionen finns följande bakgrund:
Större delen av Vaggeryds kommuns utveckling sker för närvarande utmed stråket motorväg E4:an. Mycket av diskussionerna berör boende i Skillingaryd och Vaggeryd samt arbetsplatser i ovan nämnda orter och Stigamo. Det pågår arbete för planbesked söder om Klevshult och inom befintliga industrier i Klevshult så inom kort kommer även södra delen av kommunen få en accelererad utveckling utmed stråket E4:an. Klevshult är orten med framtiden för sig och i takt med att expansionen i de andra tätorterna utmed E4:an blir mer och mer kostsam så tror vi att den lättbyggda marken i Klevshult kommer att rymma fler bostäder. Den kommande planen för nya tåg och halvtimmestrafik ser tyvärr inte ut att rymma något stopp i Klevshult vilket kraftigt kommer att begränsa möjligheten till pendling både till och från Klevshult. Busslinje 500 har under de år den körts utvecklats till en mycket uppskattad linje för pendlare så till den grad att den nu går med dubbla bussar vissa tider på dygnet. Busslinje 500 tillkom som en interimlösning i väntan på halvtimmestrafik på järnväg men så som resandet utvecklas med stopp på andra platser än stationslägen så ser vi ingen framtid annat än att linje 500 i någon form fortsätter. Vi föreslår därför byggnation av hållplats vid trafikplats E4:an med tillhörande pendelparkering och gång- och cykelväg in till samhället. En sådan här pendlingsmöjlighet gynnar inte bara samhället utan även hela den södra kommundelen. 

Centerpartiet föreslår därför kommunfullmäktige att: 

Att budgetberedningen avsätter medel för byggnation och tekniska nämnden projekter sträckan och genomför vid behov inlösen mark i samarbete med markägare. Att kommunen genomför byggnation av hållplatser, gång- och cykelväg samt pendlarparkering. Att Vaggeryds kommun framförhandlar ett stopp vid Klevshult på linje 500 mellan Jönköping och Värnamo. 

Motionen godkändes och lämnades över till kommunstyrelsen för beredning. 

C föreslår byggnation av hållplats vid trafikplats E4:an med tillhörande pendelparkering och gång- och cykelväg in till samhället.

Taggar

Dela


4 reaktioner på Stärk pendlingen till och från Klevshult

Äntligen några politiker som tänker på södra kommundelen, och kan se möjligheten att växa och utvecklas. Bra jobbat Centern!

Finns det redan buss och tåg? Så är det väl jättebra.
Satsa hellre pengarna i norra delarna av Vaggeryd där varken tåg buss eller gatubelysning finns!
Politikerna i Vaggeryd måste tänkta efter innan de fattar beslut

Fängelset i Hörle kommer att ge ökat intresse för boende i Klevshult. Behov av ytterligare resurser mer än pendling.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *