Nyheter

Start för ”särskild undervisningsgrupp”

Start för  ”särskild undervisningsgrupp”

Nyheter Inför 2016 fick socialnämnden en budgetförstärkning på fem miljoner kronor.

Av den summan avsattes 1,2 miljoner till att hjälpa elever som har mycket omfattande behov av särskilt stöd.
Det stödet kommer att finnas inom det som på byråkratspråk fortfarande kallas ”särskild undervisningsgrupp”.
Arbetet har skett i samverkan mellan barn och- utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen med målet att ”ge alla barn och ungdomar en möjlighet att fullfölja sin skoltid i Vaggeryds kommun och få en bra helhet mellan skola, familj och fritid där man utvecklas på bästa sätt. Målet är att uppnå de grundläggande målen då man slutar grundskolan”.

Den särskilda undervisningsgruppen vänder sig till ungdomar mellan 12 – 16 år och kan ha fem till åtta elever inskrivna.
Vid socialnämndens sammanträde i går fick ledamöterna en information om hur arbetet fortskrider.
– Idag köper vi platser i andra kommuner för dessa elevers skolgång. Men nu är vi på gång med kraftsamlingen och anställer personal under ledning av Katarina Friberg från bun-förvaltningen och Maria Svensson från individ- och familjeomsorg som har fått ledningsuppdraget, berättade socialnämndens ordförande Gert Jonsson (M) som likställer projektet med de så kallade sociala investeringsfonder som dryftades för några år sedan.
Peter Fransson (S), som är vice ordförande instämmer i de positiva reaktionerna:
– Fördelen med att ha utbildningen på hemmaplan är att eleverna finns kvar i sitt sociala sammanhang, med allt vad det innebär. Det innebär bland annat att vi minskar riskerna för att ungdomarna hamnar i fel sällskap, konstaterar han.
Verksamheten ska starta successivt i vår och bedrivs fullt ut när det nya läsåret startar i augusti i år. Det ska sedan utvärderas under höstterminen 2017. Fullt utbyggd beräknas kostnaden ligga på 2,6 miljoner kronor.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *