Nyheter

Startbesked gavs för nytt område

Nyheter Politikerna i kommunstyrelsen lämnade startbesked till tekniska nämnden gällande exploatering norr om travbanan utanför Vaggeryd. – Det är viktigt att området byggs ut, säger Gert Jonsson (M). 

Norr om travbanan och väster om E 4:an har nu startbesked lämnats

Vid tekniska nämndens senaste sammanträde yrkade nämnden att föreslå kommunstyrelsen om att fatta ett besked gällande exploateringen vid detaljplan Stödstorp 2:1 och del av Bratteborg 2:6 (reds anm; norr om travbanan i Vaggeryd). 

– Vi har många förfrågningar och det är viktigt att det byggs ut. Infrastrukturen ska startas och vi ger startbesked till tekniska nämnden. Det är ”pang på rödbetan” och vi säljer tomterna snabbt, säger kommunstyrelsens ordförande Gert Jonsson (M) som också önskar förvärva marken längre norrut för att lätta på trycket gällande tomtförfrågningarna. 

I nuläget ska det finnas ett tiotal företag som vill etablera sig inom området och vill skriva nyttjanderättsavtal med kommunen. 

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *