Nyheter

Startbesked ges till södra Logpoint

Nyheter Norra delen av kommunens mark vid Stigamo är inte riktigt klar än och redan nu har kommunstyrelsens arbetsutskott lämnat klartecken till tekniska utskottet att börja med södra området.

Arkivfoto

Under hela förra året har norra området iordningställts för att möjliggöra verksamhetsetableringar. Där finns nu bland annat gator, bredband, elförsörjning, avvattningsystem och vatten- och avlopp. Markentreprenaden har varit besvärlig då det varit annan materialtyp och hög vattenkvot än vad man tidigare haft vetskap om. Innan tomterna kan säljas kvarstår nu enbart mindre insatser som ska göras till våren. Förfrågan på industrimarken har gjorts under hela förra året.

– Nu ger vi klartecken till att börja med södra delen av Logpoint. Det är ett område på 170 hektar som nu ska börjas med att avvattna för att stabilisera marken, säger Gert Jonsson (M) kommunstyrelsens ordförande.

Att norra delen av Logpoint varit besvärlig att färdigställa berodde på just markavvattning och hade kommunen vetat idag vad de skulle börjat med för 1,5 år sedan hade man varit ute tidigare med arbetet menar arbetsutskottet i kommunstyrelsen.

– Vi har väntat för länge helt enkelt. Vi borde ha varit ute i bättre tid. Det här förskjuts allt tidsmässigt, säger Kenth Williamsson (S).

Någon mark i norra delarna är inte såld än, men förfrågningarna är många och det är nära till tomtförsäljning utan att lämna några ytterligare besked. Politikerduon menar att det är ett mycket attraktivt område.

Taggar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *