Nyheter

Stenkorset vid sjön Fängen

Nyheter Under sommaren kommer vi att presentera vad som finns på många av de informationsskyltar som är uppsatta i Vaggeryds kommun. Det är våra hembygdsföreningar som har sammanställt informationen på skyltarna. Du har säkert stött på någon av dessa skyltar när du vandrat runt. 

Enligt gammal sägen har det blivit rest till minne av en olyckshändelse. Ett brudfölje var på väg över den isbelagda sjön. Nära stranden brast isen och samtliga drunknade.

Denna händelse omnämnes  i Beskrifning öfer Östbo härad (1852) sid 257 av J. Allvin samt G. Djurklou Östbo Westbo och Mo Härad 1870 sid 48.

J. Allvin beskriver korset så här. 

”På Flahults egor och säkert från kristna tiden är stenkorset på detta hemmans egor. Det står nära Sonarpssjön (Fängen), som ligger i gränsen mot Vestra härad. Korset, hugget af en enda sten, är 2 ¾ alnar långt, deraf 2 1/8 är ofvan jord, det öfriga är i jorden, omskoladt med några stenar, men helt löst. Vid foten har det en bredd af ¾ aln och är på båda sidor något afrundat. Bredden aftager småningom, så att den, vid sjelva korset är blott 5 tum. Tvärstycket har 20 tums längd. Anledningen till korsets uppresning är, enligt folksägen denna: en brudskara kom resande öfver den isbelagda sjön, men då den hunnit här nära brast isen, och samtliga drunknade. Berättelsen vidfogas af följande rim: Gunil åkte och Tufve red. Båda föllo de i sjöen ned. Något längre härifrån i söder är en vik af sjön som kallas Prestaviken, af anledning, att den brudskara åtföljande presten här drunknade. Han hade troligen afvikit från de öfvriga, för att frälsa sig, men isen var inte starkare här”.

Sannolikt har brudföljet försökt ta en genväg över sjön i stället för att under vintern ta en svårframkomlig ridstig över ett vad nära Krängsebron vid Åhult. Eller där ån Lagan rinner från sjön Fängen till Sandsjön. Stenkorset står nära vägen som i äldre tider gick väster om sjön mot det s.k. Rasevad och förbi runstenen vid Eckersholm till stigmötet vid Sigamodal. Stenkorset torde varit ett medeltida minnes och andaktskors och en påminnelse för den vägfarande att här stanna upp och bedja för de omkomnas själar.

Byarums hembygdsförening

Teckning av Torsten Nygren ur boken Strövtåg hemmavid och i omlandet från 1993.  [1/3]

Krysset markerar stenkorsets placering.  Kartkälla: Hitta.se  [2/3]

  [3/3]

Taggar

Dela


1 reaktion på Stenkorset vid sjön Fängen

Det var en väldigt tragisk händelse som är väl värt att berättas för de omkomna själar som drunknar i sjön. Det är värd en stunds uppehåll i vår tid att be för dessa och alla som omkommit vid drunkningsolyckor.
Må Gud välsigna dem alla

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *