Nyheter

Stöd till Internationella Vänner

Nyheter Kommunstyrelsen beslutade att öka stödet till Internationella Vänner men ett parti röstade nej

Internationella Vänner har vanligtvis ett brett utbud av aktiviteter och arbetar för att bredda verksamheten för att möta behov där de uppstår. Precis som andra verksamheter så har de fått anpassa sig till de riktlinjer som funnits under pandemin. Föreningen gör en betydande insats för integrationsarbetet i kommunen. Föreningen har haft kommunalt stöd från år 2015 med 120 000 kronor. 

Arbetsutskottet höjde det till 125 000 kronor vilket samtliga partier, utom SD, var överens om när ärendet skulle beslutas i kommunstyrelsen. 

– SD avvek och ville inte ge stödet. Vi övriga var rörande överens, säger Gert Jonsson (M). 

Text uppdaterad kl 08.25;

SD svarar varför man röstade nej till stödet:

– Vi har flera hjälporganisationer i kommunen som i det tysta har skickat kläder och förnödenheter till behövande under mångas år, utan att bett om bidrag från kommunen. Men då det är en organsationen som har något med internationellt namn och AME är inblandade då ska det spenderas av skattebetalarnas pengar. Att sedan argumentera om att de behövs nu när vi har en ny flyktingvåg från Ukraina, köper jag inte. Då vi ser att alla som kan hjälper till, då denna gång det är kvinnor och barn som kommer för att söka skydd, berättar Jan-Erik Aronsson (SD).

Verksamhetsrapport 2021 Internationella vänner

Året 2021 har liksom 2020 varit oroligt rörande verksamhetens vara eller icke vara vad gäller fysiska aktiviteter. Som alla förstår är det pandemin som påverkat. I Skillingaryds- och Vaggeryds Internationella Vänner hade vi önskat många olika aktiviteter och mötesplatser. Under året har vi haft fem styrgruppsmöten vilka har varit viktiga för att hålla ihop arbetet och inte minst modet i civilsamhället. De har genomförts digitalt genom uppkopplingsbara länkar. Tekniken har fungerat bättre och bättre efterhand.

Frågorna vi har diskuterat har i mångt och mycket handlat om att informera varandra kring läget hur pandemin utvecklats och hur vi ska förhålla oss till den. Till det har vi ställt om till digital mötesverksamhet även i föreningens verksamhet. Mötena har också varit ett sätt att bearbeta osäkerheten kring hälsoläget. Kommunens representanter har därmed kunnat ta emot frågor från civilsamhället om hur rekommendationer ska tolkas och praktiseras.

Samtidigt har kommunen kunnat använda volontärnätverket till att informera vad gäller samhällsläget och andra insatser exempelvis jobbinriktade verksamheter på AME, Arbetsmarknadsenheten.

Aktiviteter, tillsammans med civilsamhället och kommunen, har under året varit: Styrgruppsmöten som nämnts ovan, Internationella kvinnodagen, Volontärträff i Vaggeryd, Språkcaféet i Skillingaryds Missionskyrka, Språkcaféet på Skänkelund i Vaggeryd, aktiviteter för barn/unga i samarbete med Svenska kyrkan i Vaggeryd, bowlingkvällar i Skillingaryd, julfika på NBV i Skillingaryd och julavslutning i Skillingaryds Missionskyrka.

De fysiska aktiviteterna har kunnat starta upp under hösten 2021 efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Till det har vi varit aktiva på bland andra Berget där många ensamkommande bor. Vi har stöttat dem framför allt i att söka jobb vilket visat sig lyckosamt då många av dem har fasta jobb i dag. Det har också handlat om frågor kring boende och Migrationsverket. I det senare är hanteringen av ansökningshandlingar för att söka uppehållstillstånd av prioritet.

Förutom dessa aktiviteter som faller under Vaggeryds kommun har vi sökt och fått extra stöd av Region Jönköping och Länsstyrelsen i Jönköping för att bedriva verksamhet i länet. Dessa projekt har tillfallit Vaggeryds kommun också vilket bland annat renderat i ett nu avslutat miljöprojekt inom Agenda 2030 och ett jobbprojekt som fallit väl ut med anställningar som följd.

Vi är också med i styrgrupp i projekt AME Vaggeryd driver med stöd av Länsstyrelsen Jönköping i den mån verksamhet kan bedrivas.

En annan lite rolig aktivitet vi en gång startade var att skaffa en inomhustid för fotboll för ett gäng killar. De har nu kunnat ta över tiden under hösten och tar kostnaderna själva då de har fått jobb och egen försörjning.

År 2022 hoppas vi att samhället öppnar upp sig mer och att vi kan bedriva fysiska aktiviteter alltför en god integration i Vaggeryds kommun. Vi kommer i detta arbete att fokusera på att skapa sociala kontakter människor emellan. Till det kommer vi att arbeta vidare med våra länsstyrelseprojekt med inriktning hälsa, samordning och arbete, vilka är våra beviljade projekt för närvarande. Projekten är inriktade asylsökande vilka tillfaller Vaggeryd som en av länets kommuner.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *