Nyheter

Stor andel allmännytta i Vaggeryd

Nyheter Allmännyttans andel av lägenheterna i landet sjunker år efter år. I Vaggeryds kommun är dock andelen lägenheter som ägs av allmännyttan relativt hög, jämfört med andra kommuner i länet. Det visar nya siffror från SCB som släpptes den här månaden och som Newsworthy har tagit del av. Newsworthy har tagit del av.

I Vaggeryd äger allmännyttan 57 procent av lägenheterna i flerfamiljshus. Genrebild: Henrik Skoglund

I Vaggeryd äger allmännyttan 57 procent av lägenheterna i flerfamiljshus. Det är mer än i länet som helhet.

Förändringen från år till år är som regel långsam, och sedan 2013 har allmännyttans andel av lägenheterna i kommunen inte förändrats nämnvärt.

Totalt ligger 28 procent av bostäderna i kommunen i flerfamiljshus, och det är alltså bara den delen av bostadsbeståndet vi ser till här. I vissa kommuner finns även en del småhus i allmännyttan.

Andelen av landets lägenheter som ägs av allmännyttiga bolag minskar alltså från år till år, men det beror på att antalet lägenheter i den privata sektorn ökar snabbare: Dels för att nybyggnationen är större där, och dels för att allmännyttiga bostäder säljs eller ombildas till bostadsrätter.

– På riksplanet är utvecklingen trots allt inte så dramatisk. Även allmännyttan växer, bara inte lika fort. Men bilden är väldigt olika i olika kommuner, säger Roger Gustafsson, nationalekonom på Boverket, som menar att det är svårt att dra några generella slutsatser av den minskande andelen allmännytta i riket, eftersom förutsättningarna är så olika i olika kommuner.

– Vad det betyder för bostadsmarknaden beror på vad som händer med lägenheterna: Säljer man till nya hyresvärdar, eller för omvandling till bostadsrätter?

Hyresgästföreningen menar att den sakta minskningen av allmännyttan i grund och botten är problematisk. Madeleine Olausson är utredare på Hyresgästföreningen:

– Allmännyttan har generellt sett lägre i hyror, även i nybyggnation. De äldre lägenheterna tillhör ofta den billigare delen av beståndet och är också de lägenheter som flest människor kan efterfråga. En försäljning i den delen av beståndet kan inte ersättas med dyrare nyproduktion. På så sätt riskerar försäljningar att leda till att det allmännyttiga beståndet blir dyrare, säger Madeleine Olausson.

Andelen bostadsrätter ökar i landet

Sett till hela riket ökar andelen lägenheter som är bostadsrätter över tid. I Vaggeryds kommun har andelen bostadsrätter dock inte förändrats särskilt mycket de senaste 10 åren. I fjol var omkring 8 procent av lägenheterna bostadsrätter, och 92 procent hyresrätter.

Förutom bostadsrätter och hyresrätter finns sedan 2009 ytterligare en upplåtelseform för lägenheter: Äganderätt, där den boende faktiskt äger sin egen lägenhet (och inte bara en andel i en bostadsrättsförening). Äganderätter finns nu i 54 kommuner, men antalet är litet, långt mindre vad man väntade sig när lagen infördes, säger Roger Gustafsson.

– Bostadsrätten står sig stark jämfört med ägarlägenheten.

Hur kommer det sig?

– Bostadsrätten är så djupt förankrad. Man betraktar nog ofta en bostadsrätt som ”min lägenhet”, även om det rent juridiskt inte är det, säger Roger Gustafsson.

Så ser bostadsbeståndet ut i Vaggeryds kommun

Antal Förändring på tio år Andel
Bostäder 6 366 +630
Bostäder i flerfamiljshus 1 767 +223 28 procent
Hyresrätter 1 620 +208 92 procent av flerfamiljsbostäderna
Bostadsrätter 147 +15 8 procent av flerfamiljsbostäderna
Äganderätter 0
Allmännyttiga bostäder 1 012 +124 57 procent av flerfamiljsbostäderna
Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *