Nyheter

Stor majoritet av länsinvånarna positiva till snabbtåg

Nyheter 68 procent av länsinvånarna är positiva eller mycket positiva till att nya stambanor byggs mellan Stockholm, Malmö och Göteborg med stationer i Tranås, Jönköping och Värnamo. Det visar en opinionsundersökning som Region Jönköpings län nyligen låtit genomföra. 

68 procent av länsinvånarna är positiva eller mycket positiva till att nya stambanor byggs mellan Stockholm, Malmö och Göteborg med stationer i Tranås, Jönköping och Värnamo. Det visar en opinionsundersökning som Region Jönköpings län nyligen låtit genomföra. Arkivbild: Pixabay

– Även om vi alltid har upplevt länsinvånarnas stöd, överträffar undersökningsresultatet förväntningarna, säger regionråd Marcus Eskdahl (S) som också är ordförande i styrgruppen för nya stambanor i Jönköpings län. Det är förstås viktigt att ha en positiv hemmaopinion i ryggen när vi tillsammans med länets kommuner och näringsliv arbetar så intensivt för att förverkliga det största samhällsbygget i Sverige i modern tid.

Många vill åka tåg

Undersökningen visar att endast 9 procent av länsinvånarna ofta tar tåget på sträckor över tio mil.  Däremot tycker tre fjärdedelar att tågresandet för denna typ av resor borde öka.

– Det är uppenbart att tåget i dag alltför sällan uppfattas som ett tillräckligt attraktivt alternativ till andra färdmedel vid lite längre resor, säger Marcus Eskdahl. Tåget måste bli smidigare och snabbare för att på allvar kunna konkurrera med bilen och flyget.

Enligt undersökningen skulle hälften av invånarna i Jönköpings län åka mer tåg om stambanor för höghastighetståg redan fanns på plats. Skillnaden mellan olika åldersgrupper är stor och andelen sjunker med åldern. I den yngsta åldersgruppen 16–24 år skulle åtta av tio åka mer tåg om stambanorna var en realitet. I denna åldersgrupp återfinns också högst andel som skulle åka mer tåg till utlandet.

Ser möjligheterna

En av de största fördelarna som brukar framhållas med nya stambanor för höghastighetståg är att de skapar större arbetsmarknader. Det är också detta påstående som flest håller med om i undersökningen – närmare tre fjärdedelar. Ett annat påstående som får starkt stöd är att nya stambanor innebär minskade utsläpp och att de underlättar en omställning till fossilfria alternativ.

– I undersökningen görs ett antal påståenden som respondenterna ska ta ställning till, säger Marcus Eskdahl. Det är glädjande att så många fokuserar på de möjligheter som öppnar sig med nya stambanor. Det visar på en insikt om att detta handlar om så mycket mer än bara en järnväg. Vad vi vill åstadkomma är ett nytt och mera hållbart samhälle där stad och land knyts ihop.

Sänka kostnaderna

När det gäller påståendet att det är för dyrt att bygga nya stambanor, instämmer 50 procent av respondenterna. 28 procent tycker inte det är för dyrt och 22 har ingen uppfattning.

– Jag har respekt för att många tycker det handlar om väldigt mycket pengar, säger Marcus Eskdahl. Samtidigt anser en majoritet i undersökningen att det är en satsning som är lönsam för samhället. För att få ner kostnaderna är det viktigt att Trafikverket tittar på alternativa byggsätt som är både billigare och snabbare – till exempel att bygga på pelare. Det är också angeläget att staten är öppen för alternativa finansieringsmöjligheter som inte belastar ordinarie infrastrukturbudget.

Projektet kommer att genomföras

På frågan om projektet kommeratt  genomföras tror 76 procent av länsinvånarna att nya stambanor kommer att byggas, men endast tio procent att det kommer ske i närtid. 24 procent tror inte att projektet blir av över huvud taget.

Källa: Pressmeddelande från Region Jönköpings län

Taggar

Dela


6 reaktioner på Stor majoritet av länsinvånarna positiva till snabbtåg

Det skulle varit intressant att vet hur många som röstat ja för snabbtågen, i samma frågeunderlag fått veta vilka biljettpriser man räknar med. Ska denna heltokiga investering finansieras via biljettintäkter, kommer priset att bli så högt att ingen vill betala vad det kostar.

Bilen är fortfarande ett mycket mer attraktivt sätt att resa med. Får vi ett bensinpris på 50 kronor litern kanske kollektivåkandet kan öka med 20–25 procent, men fortfarande kommer det att gå många mer eller mindre tomma tåg och bussar.

Varannat fordon på E4 är ett tungt fordon som belastar miljön hårt. För att minska denna andel tunga fordon måste nuvarande järnvägsnät rustas upp och byggas ut där flaskhalsarna finns.

Höghastighetståg är definitivt ingen lösning.

Nästan svårt att tro att 68 procent är positiva till detta.
Är frågorna tillrättalagda för att få önskat resultat?
Skulle vara intressant att höra/läsa föreställningen.
Precis som Lasse Olsson skriver: Rusta upp det som finns i dag fungerar så dåligt.

Instämmer i allt som Lasse säger. Vilka skall åka med tågen? Vi ser hur dessa dubbeldeckare går i stort sett tomma mellan Jönköping och Värnamo. För att inte tala om krösatågen som brukar ha 2-3 passagerare de flesta avgångar från Vaggeryd. Sätt in mindre bussar eller anropsstyrt resande. Vilka kommer att ha råd att resa med dessa snabbtåg?
Hur mycket mark kommer att tas i anspråk för byggandet. Vi har inte råd att avvara värdefull jordbruksmark inför framtiden. Lägg pengarna på modernare tåg och ny räls. Varför skall allt gå så fort?

Det säger dock mer om Vaggerydsborna att de inte utnyttjar snabbussar som nu går så ofta som en gång i halvtimmen. Hur bra som helst och ändå tar Vaggerydsbor bilen och samtidigt gnäller att bensinen är dyr.

Nu vet jag inte om journalisten krånglar till frågeställningarna eller om de var så här allmänt snurriga och flummiga.
Det är ju skillnad på snabbtåg och nya stambanor.
Jag har inget emot att stambanorna rustas upp och görs mer effektiva.
Men jag vill inte att man bygger snabbtåg. De är en fullständig katastrof om detta byggs. Särskilt där det snabbtåget skall stanna på varenda station som Värnamo eller Tranås. Då försvann ju själva grundidén med snabbtåg.
Politikerna har fått hybris när det gäller denna fråga. Snart kanske kommer ett förslag att det skall stanna i Vaggeryd också.
Nej jag föreslår att underhållet lägga tillbaka på staten och att järnvägen byggs ut samt mer personal anställs så att SJ fungera och blir folkets Järnväg.
Sluta med detta trams om snabbtåg. En fråga: Vem skall resa med dessa tåg som skall gå varje halvtimma? Var finns allt det folket?
Det är bara några som vill sätta avtryck i historien som föreslår detta, de har fått storhetsvansinne och hybris för något de inte själva kommer att betala för.
Lasse Olsson
Ekesås

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *