Nyheter

Stor satsning på ny röntgen i Värnamo

Nyheter Region Jönköpings län planerar för ett stort utbyte av röntgenutrustning de närmaste åren.

Röntgensjuksköterskor och praktikant. Arkivbild

Det handlar bland annat om ny mammografiteknik. Regionstyrelsens arbetsutskott tillstyrkte i dag förslag på investeringar de närmaste åren på nästan 25 miljoner kronor, inför beslut i regionstyrelsen.

– Förnyelsen av röntgenutrustning är nödvändigt för att vi även i framtiden ska kunna ge invånarna i Jönköpings län en jämlik hälso- och sjukvård av högsta kvalitet. Därför tillstyrker vi den plan som finns för att hela tiden genomföra röntgenundersökningar med modern och patientsäker teknik, säger Rachel De Basso (S), ordförande i nämnden folkhälsa och sjukvård.

• Mammografer byts ut
De sex så kallade mammografer som används i mammografivagnen, på Länssjukhuset Ryhov samt på Värnamo sjukhus, behöver bytas ut. Tre är redan beslutade och för resterande tre innebär det en investering på åtta miljoner kronor. Första utbytet sker snart på Värnamo sjukhus, följt av Länssjukhuset Ryhov, och sedan när den nya mammografivagnen är på plats.

Alla kvinnor 40–74 år kallas till mammografiundersökning vartannat år i syfte att upptäcka bröstcancer i tidigt skede. Under 2017 kallades drygt 73 000 kvinnor i Jönköpings län till denna screeningundersökning, där cirka 85 procent kommer på undersökningen.

Värnamo sjukhus. Arkivbild

• Nya G-bågar

I operationsverksamheten används så kallade G-bågar, till exempel vid höftoperationer. Det är röntgenutrustning som köptes in 2011–2012 och som nu behöver bytas ut. En kostnad på totalt 6 150 000 kronor tillstyrks för utbyte av tre G-bågar under 2019 och 2020.

• Nya röntgenlabb till Värnamo
En stor4 investering handlar om två röntgenlabb på Värnamo sjukhus för slätröntgen, skelett och lunglabb. Nuvarande utrustning blir avskriven 2019 och 2020, och det finns behov av två nya röntgenlabb till en maximal kostnad av sju miljoner kronor.

Det planeras också en större länsupphandling som innebär att totalt tio röntgenlabb byts ut under en treårsperiod.

• Stor nytta
För samtliga investeringar bedöms nyttan av de olika satsningarna som stor och en nödvändighet för att upprätthålla verksamheten.

– Det handlar om planerade utbyten av utrustning som är jätteviktiga för oss. Ny teknik innebär också bättre prestanda vilket gynnar våra patienter och vår arbetsmiljö. Att få en ny mammografivagn till Höglandet blir också ett stort lyft, säger Oskar Löfgren, verksamhetschef för röntgen.

• På Höglandet
På Höglandet finns sedan 2004 en mammografivagn som placeras ut på olika platser för att minska resvägen och restiden för de som ska undersökas i detta geografiskt stora område.

– Vi har sex platser på Höglandet dit vagnen kommer. Den fyller en viktig funktion för att ha en hög besöksfrekvens på Höglandet, säger Theres Utberg, områdeschef för mammografi.

Vagnen har nu tjänat ut och behöver bytas ut. Därför är förslaget att köpa in en ny mammografivagn till en högsta kostnad av tre miljoner kronor.

En ny vagn innebär också att det blir en smidigare arbetsmiljö och bättre arbetsflöde för de röntgensjuksköterskor som bemannar vagnen.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *