Nyheter

Stora och brådskande lokalbehov inom skolan

Stora och brådskande lokalbehov inom skolan

Nyheter För en månad sedan beslöt BUN, barn- och utbildningsnämnden, att en ny förskola ska byggas i Vaggeryds tätort vid Södra parkbron.

Förskolan ska dimensioneras för 60 barn samt ”ha möjligheter för omsorg på obekväm arbetstid samt administrativt centrum för förskolan”.

Fenix behöver större lokaler för gymnasiet och Komvux vill därför så snabbt som möjligt återta och bygga om den förskola som finns på Fenix. Det brådskar alltså.
Den nya förskolan vid Södra Parkbron svarar mot det antal barn som går på förskolan i Fenix, minus de barn som förväntas gå i ny förskola i Hok,. Dessutom vill man se en kapacitetsökning på cirka 30 barn.

I Hok är tanken att man ska bygga om nuvarande förskoleavdelningar till skol- och fritidshemslokaler, behov som är beslutade lokalplanen. Man vill också bygga  en ny större förskola på annan plats i Hoks samhälle. Den föreslås dimensioneras för en utökning av förskolan i Hok till cirka 80 barn. I den projekteringen ska också behovet av ett tillagningskök på förskolan beaktas.

Först i lokalplanen ligger en tillbyggnad på 3,4 miljoner för Bondstorps skola. Men fastighetschef Georg Theodoridis pekade i september på att de ambitioner som barn- och utbildning har för skolan visar sig kosta nästan det dubbla eller dryga sex miljoner. Den senaste siffra som angetts är 6 756 000 kronor.
Theodoridis har senare gjort ett klarläggande: Han säger där att lokalplanens krav och det belopps avsatts, alltså 3,4 miljoner, inte stämmer överens.

– Kostnaden för Bondstorpsutbyggnaden – över 6 miljoner kronor – innehåller inte bara kostnader för skolan utan däri finns kostnader för förskolan, för underhåll som görs i samband med renoveringen och arbetsmiljöförbättrande åtgärder en l arbetsmiljöinspektionen. Tillsammans gör detta att kostnaden kan stiga till de belopp som angivits, men skyll inte på BUN för detta och att skoltillbyggnaden blir så mycket dyrare. I kommunfullmäktiges beslut om 3,4 miljoner kronor till utbyggnad av Bondstorps skola baseras detta belopp på fastighetsenhetens uppskattning av kostnaden. Om kostnaden blir högre har fastighetsenheten beräknat fel, kommenterar Christer Holmgren (M), ledamot av BUN.

Med i bilden finns också ett förslag från Klas Gustavsson (V) som med stöd av (SD) i barn- och utbildningsnämnden föreslog att en ny förskola/skola ska byggas i Bondstorp.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *