Nyheter

Stora skillnader i betygsättning i gymnasiet – så generöst är Figy

Nyheter Betygsättningen i svenska gymnasieskolor är inte likvärdig och nu ska regeringen utreda hur den ska bli mer rättvis. Så här generösa är skolorna i Värnamo kommun.

Newsworthy har analyserat betygsättningen på fyra enheter på Finnvedens gymnasium. Arkivbild: David Alin

Forskare och skolmyndigheter har återkommande konstaterat att det finns stora brister i likvärdighet när det gäller betygsättning i Sverige. Ett betyg kan betyda något i den ena skolan och något annat i en annan – vilket gör att elever från olika gymnasieskolor får olika förutsättningar att komma in på högskoleutbildningar eller att klara gymnasieexamen.

I höstas kom Riksrevisionen fram till att de insatser som hittills gjorts inte gett önskat resultat och på deras rekommendation har nu regeringen beslutat att utreda hur betygssättningen kan bli mer rättvis.

– Om betygen inte rättvisande speglar elevers kunskaper kan det leda till negativa konsekvenser både för individ och samhälle. Det är därför viktigt att åtgärda de brister i systemet som synliggörs, sa skolminister Lotta Edholm (L) i ett pressmeddelande när utredningen presenterades.

Ett av få sätt att undersöka likvärdig betygssättning är att jämföra betyget på nationella provet och på betyget i hela kursen, vilket Skolverket gör varje år. Utifrån siffrorna går det inte att säga om eleverna har fått för höga eller låga betyg: det finns inga statliga regler för hur stor avvikelsen mellan prov- och kursresultat får vara och lärare kan göra bedömningen att elever nått kunskapsmålen även om de hade lägre betyg på provet.

Däremot går det att jämföra skolorna med andra skolor med liknande resultat på de nationella proven – och på så sätt se om en skola är mer eller mindre generös i sin betygssättning.

Generösa betyg i tre kurser i Värnamo

Newsworthy har analyserat skillnaden mellan provresultat och betyg i 23 kurser vid fyra gymnasieenheter i Värnamo från vårterminen 2022. För varje kurs och varje skola har vi jämfört andelen elever som fått ett högre betyg på kursen som helhet än på nationella provet med andra skolor som har ungefär samma provresultat. I tre av de här kurserna var betygsättningen generösare än på i liknande skolor. I elva var betygsättningen restriktivare.

På Finnvedens Gymnasium 4 var betygen generösare än i jämförda skolor i två av sju kurser. I till exempel svenska 3 fick 35 procent av eleverna ett högre betyg på kursen än på nationella provet under vårterminen 2022. På de 283 andra skolor i landet som hade ungefär samma resultat på nationella provet var det i snitt 29 procent som fick ett högre betyg på kursen än på provet och Finnvedens Gymnasium 4 tillhör de skolor i jämförelsen som var mer generösa. På Finnvedens Gymnasium 2 var man däremot restriktivare än jämförda skolor i ett av sex kurser.

Större avvikelse i friskolor

Skolornas avvikelser ändras ofta från år till år och från ämne till ämne. Generellt är det vanligare med högre kursbetyg i relation till provresultaten i friskolor. I Värnamo gick dock samtliga jämförda elever på kommunal skola. Enligt Skolverket är det också vanligare med generösare rättning av de nationella proven i friskolor, vilket kan innebära att skillnaden mellan kommunala och enskilda huvudmän kan vara ännu större i verkligheten.

Samtidigt är skillnaderna mellan olika friskolor och olika kommunala skolor stor. Det finns friskolor som är mycket restriktiva och kommunala som är generösa och skillnaderna mellan de olika skoltyperna kan förklara en liten del av skillnaderna i betygssättning i relation till provresultaten, skriver Skolverket. De pekar också på att det förekommer relativ betygssättning, att betygen sätts i relation till klasskamraterna. Ju högre prestationsnivå i undervisningsgruppen desto mer restriktivare betygssättning.

Taggar

Dela


1 reaktion på Stora skillnader i betygsättning i gymnasiet – så generöst är Figy

Att betygsystemet helt brakat ihop (sedan 1-5 betygen) är ganska tydligt. Nu går det inte längre, på något meningsfullt sätt i alla fall, följa betygen över tid eftersom kriterierna ändrats så mycket liksom att det inte längre verkar finnas så starka nationella riktlinjer utan mer att enskilda skolor kan köra sitt eget race och godtyckligt sätta ”för höga” betyg, givet vad som är rimligt utifrån nationellt snitt.

Den stora förloraren är väl egentligen samhället eftersom vi förlorar ganska så viktiga verktyg i att förstå hur kunskapsnivån utvecklas och med objektiva mått försöka förstå hur mycket eleverna lär sig.

Att det gått rätt långt kanske följande illustrerar.

En vän visade en lapp vad en lärare i mellanstadiet skrivit åt eleverna att ta hem.
Innehöll både särskrivningar och grammatiska fel.
Om inte ens lärarna kan hålla en viss nivå så kanske man inte ska förvänta sig att eleverna gör det…

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *