Nyheter

Större skolor i tätorterna

Nyheter Nytt inriktningsbeslut har tagits av barn- och utbildningsnämnden och framöver blir det fler elever både i Skillingaryd och Vaggeryd där bland annat Götafors- och Sörgårdsskolan ska utökas.

Arkivfoto; Götafors skola

Elever från F till årskurs sex kommer skolorna i både Skillingaryd och Vaggeryd innehålla framöver om nya lokalplanen går igenom.

– Vi i nämnden diskuterar hur många elever som ska få plats i den nya skolan i Vaggeryd och var den ska ligga. Möjligen blir det år 2019, men vi måste ha pengar att genomföra det också. Pengarna i investeringsbudgeten som skulle gått till nya högstadiet i Vaggeryd har använts till nya förskolan i Vaggeryd, säger Jenny Larsen (KD) ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

– Utrymmet i Hoks nya skola går vi igenom likaså att vi bygger ut Sörgårdsskolan för att avlasta Fågelforsskolan i Skillingaryd. Vi kommer att utöka elevantalet i tätorterna så att F – 6 skolor finns i båda tätorterna, menar Jenny Larsen.

Enligt tidigare lokalplan för barn- och utbildningsförvaltningen var att skapa mer yta för skolan genom att bygga en ny högstadieskola i norra kommundelen. Det hade avhjälpt behovet av mer yta, men inte det geografiska behovet. Götafors skola, har som kommande uppgift, att ta emot det kommande växande elevantalet på bland annat Västra strand. Därför ligger förslag på att en ny F – 6 skola byggs i södra delen av Vaggeryd. Likaså Sörgårdsskolan får utökade lokaler för att möta södra kommundelarnas behov och i och med detta förslag får både Vaggeryd och Skillingaryd liknande nya organisationer.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *