Nyheter

Storsatsar på skolan

Nyheter Barn- och utbildningsnämndens lokalplan har, vid senaste sammanträdets, godkänts. Nu väntar budgetberedningens ja eller nej. Fram till 2025 behövs bland annat upp till nio nya förskoleavdelningar.

Arkivfoto; Elevantalet ökar i kommunens skolor

Hur många barn föds och hur många flyttar in till vår kommun de närmaste sju åren. Kanske inte lätt att sia om, men barn- och utbildningsnämnden har i dagarna gått igenom befolkningsprognoser och beslutat om en lokalplan som innebär fler förskoleavdelningar och elevantalet i skolan kommer att öka framför allt i mellanstadiet.

– Den strategiska inriktningen har varit att vi går över till F – 3 skolor på landsbygden. Vi har utgått ifrån vad vi har idag samt tittat på befolkningsprognoser. Vi ser en ökning av nyfödda och då ger det ett behov av förskoleplatser. Ökningen fram till 2025 tros bli ungefär 100 barn vilket motsvarar 7 – 9 förskoleavdelningar, utöver vad vi har idag, och fram till 2022 behövs 5 – 7 avdelningar för att täcka behovet, säger Jenny Larsen (KD) ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Grundskolan visar sig ha olika toppar och elevantalet beräknas öka till 311 elever vid läsåret 2022 – 2023 i södra delen av Vaggeryd. Även i Skillingaryd ses ökningen komma och där förbereder nu nämnden tillsammans med fastighetsenheten att bygga ut Sörgårdsskolan så att 208 elever får plats.

– Hösten 2019 vill vi att mellanstadiet ska vara klart på Sörgårdsskolan, där vi då kommer att köra två klasser parallellt. Idag finns 60 elever i Skillingaryd, där hälften går på Sörgårdsskolan och hälften på Fågelforsskolan. Framöver vill vi ha tre klasser med 20 elever i varje istället för två stora klasser. Det kommer att medföra att fler barn kommer att gå på mellanstadiet vid Sörgårdsskolan. Vi äskar just nu även pengar för att musiksal och slöjdsal ska byggas på Sörgårdsskolan. Vid Hjortsjöskolan i Vaggeryd räknar vi att det kommer att finnas plats när nya skolan vid ”Söder om Bondstorpsvägen” blir klar. Men både Hjortsjöskolan och Fågelforsskolan behöver renoveras och det finns även med till budgetberedningen, säger Jenny Larsen (KD) ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Angående förskoleplatser har barn- och utbildningsnämnden planerat nya, eller extra, avdelningar vid Åviken (arbetsnamnet vid Södra park), Bullerbyn, Hok, Fritiden och vid Götafors skola.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *