Nyheter

Storsatsning på sommarkurser och vårdutbildning

Nyheter Regeringen föreslår att 177 miljoner kronor satsas på sommarkurser vid universitet och högskolor och en del platser avsättas vid Högskolan i Jönköping.

Matilda Ernkrans. Foto: Kristian Pohl

Det föreslås att 120 platser fördelas till sommarkurser vid denna högskola. En helårsstudent motsvarar 4 sommarkursplatser om 15 högskolepoäng. Det föreslås också att 90 platser fördelas till basår (helårsstudenter) 2020 och 150 platser till basår (helårsstudenter) 2021.

Bakgrunden är det förändrade läget på arbetsmarknaden med anledning av coronaviruset som innebär att fler i närtid kommer behöva söka sig till universitet och högskolor för att påbörja studier, och för att möta behovet föreslås det att antalet platser ökas inom högre utbildning.

För att fler ska kunna börja studera redan i sommar föreslår regeringen nu en fördelning av platser till sommarkurser, och för att fler ska få behörighet inom bristyrken inom exempelvis vård och teknik fördelas dessutom platser inom behörighetsgivande utbildning (basår).

Studenter som vill läsa in en utbildning med snabbare takt, eller som på grund av rådande läge inte får ett sommarjobb och vill passa på att bredda sina studier, kan göra det genom sommarkurser under sommarmånaderna. Det är också en chans för permitterade eller varslade att bredda sin kompetens eller prova på studier, och regeringen har föreslagit att totalt 177 miljoner kronor inklusive studiemedel satsas på sommarkurser vilket motsvarar 6 000 sommarkursplatser. Det finns närmare 400 sommarkurser som fortfarande är öppna för sen anmälan.

– Vi ser redan nu att rekordmånga söker sig till studier – förmodligen som ett resultat av krisen. Det vill vi möta genom en satsning för att fler ska kunna läsa sommarkurser, och därför har vi föreslagit den här ökningen av antalet platser på många av landets lärosäten, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

• Vårdutbildning
Pandemin har gjort att fler vill hjälpa till i vården och söktrycket på vårdutbildningarna ökar. För att fler ska kunna bli behöriga att läsa till exempelvis en vårdutbildning eller teknisk utbildning vill regeringen förstärka med totalt 277 miljoner kronor inklusive studiemedel för att möjliggöra för totalt 2 000 ytterligare platser inom basår 2020 och 554 miljoner kronor inklusive studiemedel för att möjliggöra för totalt 4 000 ytterligare platser inom basår 2021.

– Alla som vill hjälpa till under krisen har inte rätt kompetens, och många kommer därför att behöva plugga. Fler behöver studera exempelvis vårdutbildningar och tekniska utbildningar, och för att öka möjligheten till att bli behöriga till sådana utbildningar föreslår vi en satsning på basår, säger Matilda Ernkrans.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *