Nyheter

”Största skandalen inom svensk vård och omsorg någonsin”

Nyheter Yngve Gustafson, professor inom geriatrik vid Umeå universitet, var kritisk mot den svenska hanteringen av Coronapandemin under ett öppet möte i Värnamo församlingshem.

Yngve Gustafson, professor inom geriatrik vid Umeå Universitet, var kritisk mot den svenska hanteringen av Coronapandemin under ett öppet möte i Värnamo församlingshem.

Socialdemokraterna i Värnamo arrangerade under gårdagen sitt andra öppna möte. Under två föreläsningar fick 130 deltagare möjligheten att lyssna till geriatrikprofessor Yngve Gustafson, som föreläste om hur Sverige ska få en värdig vård- och äldreomsorg i framtiden samt vad pandemin har lärt oss. 

Tyvärr har vården och omsorgen av äldre har raserats. Det började redan med den så kallade Ädelformen 1992, när kommunerna fick ett samlat ansvar för långvarig service samt vård och omsorg av äldre samt personer med rörelsehinder. Det skapade kvalitetsbrister, i form av bland annat en rejäl nedskärning av vårdplatser på sjukhusen. Lägg därtill de 140 miljarder kronor som var avsedda för välfärds- och omsorgsverksamhet men som i stället hamnade i skatteparadis. Då förstår ni att kvaliteten under en längre tid har varit oförändrad, vilket har resulterat i sämre vård och fler dödsfall. 

I sin senaste rapport den 29 oktober 2021 fastslog coronakommissionen att den svenska hanteringen av pandemin att den var senfärdig och undermålig. En uppfattning som Yngve Gustafson delar.

– Det första jag kan konstatera är att bristerna i äldreomsorgen ställdes på sin spets under pandemin. När jag var med i ”Fråga doktorn” i mars 2020 och i ”Agenda” månaden efter fick jag frågan om vad jag trodde skulle hända. Jag svarade att tusentals gamla människor skulle dö. Nu i efterhand är det tragiskt att veta att mina farhågor stämde. Anders Tegnell (statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten) visste att vi skulle skydda de gamla, men han hade ingen aning om förutsättningarna. Det värsta som inte har tagits upp är att Socialstyrelsen rekommenderade att man ska ordinera dödliga mediciner till äldre som får en covid-19-infektion. Läkemedel som bland annat hämmar hunger och törst samt andningen…det är ju jättebra att ge mediciner som hämmar andningen till en person med andningssvårigheter. Den största skandalen till det hela ligger på läkarkåren, som nekade gamla människor vård. De undersökningar som har gjorts visar att de som fick covid-19 på äldreboende men ingen sjukhusvård dog. Det här är den största skandalen inom svensk vård och omsorg någonsin. Det här får inte hända igen. 

Yngve Gustafson menar att det är uppenbart att det saknas kunskap hos kommuners personal om två saker: dels att att smittskyddskompetensen på äldreboendena brister samt att många boende svälter ihjäl på grund av näringsbrist. Han hänvisar till egna publicerade studier. En studie visade att mortaliteten (tid till död) är linjärt associerad med graden av undernäring, en annan visade att urinvägsinfektioner är associerade med undernäring.

– Största orsaken till att äldre dör är att de har svagt immunförsvar på grund av undernäring. Man borde ha satsat på förstärkt nutrition. Knappast någon kommun lever upp till Livsmedelsverkets rekommendationer för äldre som kom förra året. Det är ändå basala rekommendationer.

Den främsta lärdomen som pandemin har gett oss menar Yngve Gustafsson är att bättre kunskap och kompetens ger en bättre och mer kostnadseffektiv omsorg. 

– Cirka 30 procent av vårdens kostnader beror på onödiga komplikationer, så som läkemedelsbiverkningar, onödiga infektioner, fallolyckor, trycksår, näringsbrist, bristfällig rehabilitering, brist på vårdplatser och kompetensbrist. I dag kostar onödiga läkemedelstillverkare och fallolyckor samhället 20 respektive 25 miljarder kronor om året. Det som är dyrt i Sverige är bristen på kvalitet. Med rätt kunskap, kvalitet och kompetens skulle vi kunna få en bättre vård till de äldre, kanske till och med till en lägre kostnad. 

Taggar

Dela


3 reaktioner på ”Största skandalen inom svensk vård och omsorg någonsin”

Bra kunskapsspridande föreläsning. Jag utgår ifrån att alla lokala, regionala samt rikspolitiska företrädare tar till sig av denna kunskap.

Lätt att veta efteråt
Om alla följt reglerna så hade utgången varit en annan
Tänker hålla avstånd framöver också

iem Detta har vi vetat länge, men det har varit svårt att nå fram med informationen och jag menar att Folkhälsomyndigheten har försvårat läget ytterllgare med ständiga ”lugnande besked”. Minns Tegnells hånfulla kommentar att det där som de andra länderna gjorde var helt meningslöst. Men i Sverige har det dött 1477 per miljon, i Danmark 472, i Finland 289 och i Norge 219. Det är skillnad det!
Folkhälsomyndighetens inställning blev klar för mig redan tidigt, mars 2020?, i den första tv-debatten mellan Anders Tegnell och Björn Olsen. Myndigheten drog sig i det längsta för att agera. Sedan har detta bara fortsatt. Nu kommer den motiverade kritiken, och det är bra, men alldeles för många har dött i onödan.
Nu gäller det att fortsätta hålla en hög hygiennivå. Avstånd. Handtvätt. Inga besök på äldreboenden när man är infekterad och ingen infekterad vårdpersonal. Så borde det förbli.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *