Nyheter

Styrelsen fick förnyat förtroende vid digitalt årsmöte

Nyheter Sista söndagen i februari är det av tradition årsmötesdag på IOGT/NTO:s Bäckalyckan i Vaggeryd. Så även detta pandemiår.

Bäckalyckan. Arkivbild

Men annars var det inte mycket som var sig likt, detta var sannolikt det märkligaste årsmötet sedan föreningens bildande i november 1892. I den stora A-salen återfanns endast åtta styrelsemedlemmar. Övriga medlemmar fick delta via sina hemdatorer.

I årsberättelsen konstateras att endast en mindre del av det  program som planerades för 2020 som  kunde genomföras. Av 21 planerade tipspromenader och cykeltips kunde endast tio arrangeras, sex cykeltips under juli och början av augusti samt fyra tipspromenader i september. Dessa inskränkningar innebar förstås ett  inkomstbortfall som uppskatas till cirka 30 000 kronor. Lägg därtill att midsommarfesten, som 2020 skulle blivit den 50:e i svit sedan premiären 1971, heller inte kunde genomföras vilket medförde uteblivna inkomster i storleksordningen 40 000 kronor. Detta bidrog på avgörande sätt till ett sammanlagt underskott för verksamhetsåret 2020 på cirka 31 000 kronor.

Under året kunde dock verksamheten på Bäckalyckan fortsätta som planerat med kontinuerligt underhåll av mark och byggnader. Uthyrningen minskade visserligen till antalet uthyrningstillfällen men intäkterna ökade genom att Försvarsmakten hyrde Bäckayckan under en hel arbetsvecka i samband med en större övning.

Styrelsen fick i sin helhet förnyat förtroende. Den omfattar Roland Emanuelsson, ordförande, Thore Ohlsson, kassör, Kåre Boberg, sekreterare, Gunnar Ohlsson, ansvarig för Bäckalyckan, Birgitta Ohlsson, vice sekreterare, Seth Krantz, Britt Claesson, Kerstin Svensson och Jonny Oskarsson. Dessutom valdes kommitté för Bäckalyckans skötsel, en programkommitté, medlemsvårdskommitté samt tipskommitté.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *