Nyheter

Svensson (SD): ”Regera eller avgå”

Nyheter I en artikelserie lär vi känna våra ledamöter och ersättare som är invalda i kommunfullmäktige under mandatperioden. I dag träffar vi Stig Svensson (SD) som är andre vice ordförande

Kan du beskriva dig själv?
– Jag är 76 år och bor i skogen utanför Hagafors. Jag är SD:are sedan 12 år tillbaka. Född, och uppvuxen, i Hok och har bott i kommunen i 70 år. Har två barn och tre barnbarn. Jag är aktiv som egen företagare och skogsbrukare.

Har du önskat, eller tilldelats, platsen i kommunfullmäktige?
– Har jobbat en mandatperiod i några nämnder och ville egentligen inte vara aktiv i kommunfullmäktige eftersom frågorna alltför ofta är ”avgjorda” när de kommer till kommunfullmäktige. Blev övertalad att ställa upp, och det hela blev mer intressant när jag i samband med turbulensen med alla ”skenäktenskap” i politiken blev vald till kommunfullmäktiges presidie som andre vice ordförande. 

Vad är det för frågor som engagerar dig mest?
– Barn- och utbildningsfrågor och teknikfrågor. 

Vad ser du fram emot under mandatperioden?
– Att den föryngring som pågår i vårt parti lyckas och att de yngre kvinnor och män som valts in till kommunala uppdrag ska trivas och stanna kvar i det kommunala arbetet. Att få bidra till att kommunfullmäktige blir mer aktivt – ”Regera eller avgå”, avrundar Stig Svensson (SD).

Stig Svensson (SD)

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen och kan liknas vid riksdag. Ledamöterna utses vid val vart fjärde år. I kommunens fullmäktige finns 41 ledamöter och 27 ersättare. Kommunfullmäktige beslutar bland annat om budget och ekonomiska långtidsplaner, skatter, avgifter, årsredovisningar, köp och försäljning av fast egendom. 

Kommunfullmäktige utser även ledamöter i styrelser och nämnder samt beslutar om inriktningsmål för nämndernas verksamhet.  

Mandatfördelningen 2022-2026: S 13, M 8, SD 7, C 4, KD 4, L 2, EMP 2 och V har 1 mandat.

Taggar

Dela


1 reaktion på Svensson (SD): ”Regera eller avgå”

En ärlig och bra politiker som brinner för att ungdomar ska ha det bra i samhället. Stig har ett driv och kan föra sig i sammanhang // Kenny

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *