Nyheter

Sveriges behov ska inte ställas mot de globala

Nyheter Vi är många som denna sommar kan dra en lättnadens suck efter att ha fått båda doserna vaccin. Efter drygt ett och ett halvt år börjar pandemin klinga av här hemma och vi ser fram emot att återgå till en ny normal vardag. En vardag med fysiska möten, kulturupplevelser IRL och möjligheten att krama om våra nära och kära. Läs Raymond Johansson (C)  debattartikel här

Raymond Johansson (C). Foto; Pressbild

Men vi får inte luta oss tillbaka. Nu gäller det att vända blickarna utåt och kraftsamla. Pandemin pågår fortfarande på flera håll i världen och utgör ett hot mot miljontals människor. Främst i de fattigaste länderna. Covid-19 har medfört att ojämlikheterna har blivit mer påtagliga. Världen behöver Sveriges stöd och för oss centerpartister är det uppenbart att globalt engagemang och effektivt bistånd behövs för att möta de enorma utmaningar som världen står inför – under och efter corona.

Västvärlden har genom sin ekonomiska styrka kunnat klara av en massvaccinering av befolkningen samtidigt som bara någon procent av invånarna på den afrikanska kontinenten är vaccinerade. För människorna där innebär detta fortsatta nedstängningar och ännu sämre möjligheter till självförsörjning och studier.

Centerpartiet inser att Sverige vinner på en värld där värderingar som jämställdhet, öppenhet, frihet, rättssäkerhet, demokrati och hållbarhet delas av många. Till skillnad från Moderaterna som radikalt vill skära ner biståndet till bråkdelen av en smula, inser vi centerpartister att miljontals människor som lever i yttersta utsatthet och förtryck behöver stöd och att mängder av aktivister inte kan stå ensamma i sin kamp för rättvisa. Liberalerna som länge har engagerat sig i frågorna om bistånd har tystnat vilket gör att vi ställer oss frågan om L liksom M anser att även en kaksmula av Sveriges välstånd är för mycket?

Vi är stolta över att tillhöra ett parti som tar ansvar, visar på politisk vilja och som under det senaste året har samtalat med olika aktörer inom det internationella utvecklingssamarbetet; alltifrån personer på myndigheter, till civila samhället och näringslivet, både i Sverige och internationellt. Arbetet resulterade i en rapport om internationell utvecklingspolitik som fokuserar på hur det svenska utvecklingssamarbetet kan förstärkas under och bortom Agenda 2030. Rapporten innehåller centrala ställningstaganden för att mobilisera kraft och kapital. Åtgärderna handlar bland annat om jämställdhet, global skatteflykt, mänskliga rättigheter samt ett löfte om en procent bistånd.

Jämställdheten. Centerpartiet anser att jämställdhet är en förutsättning för att utrota fattigdom och förtryck. Flickor och kvinnor har rätt till lika mycket makt och resurser ska delas lika.

Den globala skatteflykten. Idag är utflödet av pengar från utvecklingsländer större än inflödet. Här behövs mer transparens i de rika ländernas OECD-samarbete kring skatt.

Mänskliga rättigheter. Ökad handel, tillväxt och investeringar är ingen garant för demokrati och att kvinnors makt stärks. Centerpartiet föreslår bland annat att bilaterala utvecklingssamarbetet förstärks och utgör en större andel av biståndsbudgeten, samt lägger fram förslag på hur den svenska rösten kan förstärkas i, och bidra till, ett starkare multilateralt system.

Löftet om en procent. Centerpartiet vill avsätta en hundradel av Sveriges välstånd till internationellt bistånd. Detta sticker ut då andra partier snarare vill strypa biståndet helt.

Centerpartiet inser att Sverige är en del av övriga världen där pandemin på sina håll fortfarande pågår och hotar miljontals människors liv och hälsa. Sveriges behov ska inte ställas mot världens. Vi har alla ett ansvar att bidra till en mer rättvis värld.

Raymond Pettersson
Regionpolitiker för Centerpartiet

Taggar

8 reaktioner på Sveriges behov ska inte ställas mot de globala

Varför inte bromsa biståndet för att ge fattigpensionärer en rimlig levnadsstandard i stället, eller är andras medborgare viktigare, sedan undrar jag varför Centern är så tyst när ni ser våldet breder ut sig i samhället för ska vi vara ärliga så har Centern en stor skuld till det. Om du svarar på detta så undvik floskler för det matas vi med hela tiden så fort det händer våldsbrott

Det var ngen blygsamhet här inte, ”Till skillnad från Moderaterna …. inser vi centerpartister…”.
———–
Det var också fel i sak i grundantagandet i inledningen till inlägget ”…dra en lättnadens suck efter att ha fått båda doserna vaccin…..börjar pandemin klinga av här hemma och vi ser fram emot att återgå till en ny normal vardag”.
Vi kan verkligen INTE dra en lättnadens suck, även om vi är många som mot bakgrund av vaccinering i kombination med det smittläge vi har för dagen vågar lämna den strikta karantänen. Men det är FÖR DAGEN och vi har redan stigande antal insjuknade igen. Orsaken verkar vara den överoptimism som Raymond Petterson verkar bekänna sig till och som gör att folk semestrar och härjar hej vilt, ibland utan antydan till hygienvett.
”Pandemin pågår fortfarande på flera håll i världen……” skriver Raymond Pettersson, och verkar totalt insiktslös om att pandemin fortfarande är ett påtagligt hot även i Sverige. Vänta bara tills vi fått den mutant som lärt sig runda vaccinskydden. Lite så är det redan med deltavarianten, även om det är marginellt. Men när befolkningen är genomvaccinerad har vi skapat grogrunden för en ny och mycket mera resistent mutant. Jag anser att det är oansvarigt av en regionpolitiker att proklamera en attityd av att pandemin är ren historia.
———–
Det Sverige behöver nu är att reda upp det elände som bland annat regionpolitiken har orsakat. I ärtionden har vi hört budskapet om ”besparing” och ”nedskärning”, och det säkerhetsmarginalerna har successvt försvunnit. I Stockholm gick det ju så illa att det inte ens fanns vårdplatser nog att flytta de patienterna till från akutmottagningen, utan det stasade sig i patientflödet. Covid-19 har avslöjat gigantiska brister i organisation och beredskap, och det har kunnat hanteras acceptabelt enbart tack vare närmast övermäskliga insatser från vårdpersonalen. Inte kan vi tacka några förutseende politiker för det inte!
———–
Det är definitivt inte läge att, som jag uppfattar Raymond Pettersson, ropa hej och hå istället för att sansat analysera och dra slutsatser av det som plötsligt drabbade oss. Det kommer att hända igen! Vi vet inte ens om det kommer en ny våg av sjukdomen alldeles strax.
———–
Det Centerpartiet OCKSÅ behöver nu är självransakan, för partiet är i en förtroendekris. Centerpartiet har en partiledare som manövrerat sig in i ett hörn där hon personifierar politikers opålitlighet. Jag talar om löftet att ”äta sin sko”. Häromdagen hände det igen, när Centerpartiet backade från ”framgångar” man påstod sig ha haft i Januariöverenskommelsen. Observera nu att jag INTE talar om politikens innehåll utan enbart om sättet att framföra det innehållet. Centerpartiet skulle med fördel kunna dra lärdom av Vänsterpartiet, som höll vad de lovat.
———–
Detta är inte läget när Centerpartiet skall försöka avleda uppmärksamheten genom att lova saker hit och dit – saker som förtroendekrisen gör att åtminstone jag ser på som tomt prat.

Man lånar inte pengar för att sedan ge bort. Det gör ingen vettig person, skatt är något man tar ifrån någon som förväntar sig något tillbaka, alltså inget frivilligt.
Världen fungerar inte på det sättet. Sluta slösa pengar som inte finns. Vill man skänka sina egna pengar gör man det med frivilligt. Men ofta verkar även de goda inte vilja ge bort för mycket när det väl kommer till kritan.

Av sina egna pengar då vill säga, skulle du själv ha en inkomst på 23.000 kronor och har utgifter på 33.000 kronor – till exempel och låna för att ge bort och förstöra din egna ekonomi? Troligen inte.
Så det med bistånd är bara vansinne. Sverige är inget paradis, vi har det inte bättre än många andra länder. Blicka ut över Sverige och se verkligheten och kolla hur andra länder har betydligt bättre välfärd.

Centerpartiet har en central fråga att brottas med precis just nu, och det är bestämmanderätten över den svenska skogen. Risken är inte obetydlig att Centerpartiet kommer ur konfrontationen med Miljöpartiet med svansen mellan benen och rammas av ännu en svekdebatt. Inte heller i det avseendet skall man försöka avleda uppmärksamheten åt annat håll. Vi är många som har blicken fixerad på vad Centerpartiet klarar av – eller inte klarar av.

När ska vi börja ta hand om Svea rike? Känns som det sluttar brant utför på många sätt, på många områden.

Politikerna och våra partier känns som en stor segflytande massa som aldrig vågar ta ett vettigt beslut. Se vår justitieminister… Gängen, våldet och brottsligheten är ett bra exempel. Klimatet ett annat.

Kriserna är många och fler blir det.

Centerpartiet påstår att biståndet är en smula av landets BMP men jag vet inte om 142 miljoner per dygn kan räknas till smulor, varför tycker ni att pensionärer ska ha det så mycket sämre än våra grannländer i Norden.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *