Nyheter

Sverker omvaldes till ordförande

Nyheter Centerpartiets årsstämma i Vaggeryds kommun har avhållits i friluftsgården Grönelunds lokal i Skillingaryd.

Centerstämma på Grönelund. Foto; Ida Philip

Ingemar Elgemark berättade om Skillingaryds friluftsförenings historia och utveckling. Ett 20 tal medlemmar deltog i stämman. Årets verksamhet har till största delen präglats av höstens kommun, region och riksdagsval. Vilket medförde att Centerpartiets representation i kommunens fullmäktige ökade med ett mandat till fem mandat.

Styrelsen består av följande personer: Ordförande Sverker Bernhardsson, ledamöter Ida Philip, Jörgen Johansson, Ulf Abrahamsson, Sven Samuelsson och Tomas Mörhed. Ersättare: Carina Stridh Bjurhager, P-O Toftgård och Göran Lemke.

En motion är inlämnad av Pelle Philip. I motionen föreslås att Centerpartiet skall tydliggör sitt arbete för ett mera drogfritt samhälle. Anledningen är att det har förekommit en artikel i pressen från en Cuf medlem som föreslår legalisering av drogen Cannabis. Kretsstämman ställer sig bakom motionen som tidigare av tidsskäl antagits av styrelsen och vidarebefordrats till region och riksstämman. Stämman avslutas med fika och livliga diskussioner.

Text; Sverker Bernhardsson

Ingemar Elgemark gästade centerstämman. Foto; Ida Philip

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *