Nyheter

Taxan höjs på Stigamo

Nyheter Utredning på att särtaxera tomterna vid Stigamo har gjorts då kostnaderna har ökat. Tekniska nämnden föreslår att normaltaxan höjs istället fram till nästa år.

Arkivfoto

En särtaxa på ett exploateringsområde görs för att anpassa om kostnaderna blivit dyrare eller billigare.

När projektering av området gjordes blev det uppenbart att kostnaderna för utbyggnad av vatten- och avlopp blev dyrare än normal utbyggnad i kommunen och en särtaxeutredningen tillsattes.

– Området vid Stigamo ökade inte så mycket i kostnader så vi behöver inte ta ut en särtaxa utan höjer vanliga taxan istället. När vi räknar på det i siffror landar vi på bra pris ändå. Det är en avancerad fråga och man ska täcka alla kostnader i området. Höjningen blev 30% fram till nästa år och därefter blir den indexreglerad, säger Jerry Karlsson (L) ordförande i tekniska nämnden,

När byggen kommer igång på kommunens mark vid Stigamo är nämndordförande förtegen om men eftersom intresset för marken är stor ”är jag lugn när det gäller tomtförsäljningen”, kommenterar Jerry.

Efter granskning av industriområdet framgår det att Stigamo-området inte uppfyller kraven i lagen om särtaxa. Några särförhållanden, som kan anses som kostnadsdrivande, bland annat geotekniska förutsättningar och pump- och tryckstegringsstationer anses inte överskrida täckningsgraden tillräckligt mycket för att det ska vara skäligt med särtaxa. Kostnaden för vatten- och avlopp, pumpstationer, ledningsnät vatten och spillvatten samt dagvatten hamnar på strax över 22 miljoner kronor.

Tekniska nämnden beslutar således att taxan höjs till 30% fram till nästa år och därefter blir den indexreglerad.

Taggar

1 reaktion på Taxan höjs på Stigamo

Eftersom jag har ytterst liten kunskap om detta område så vore det intressant att veta vad skattepengarna går till.

Just nu mest skog som jämnats med marken.
Samtliga lager som etablerats där under sista åren ligger på Jönköpings kommuns mark. Precis fram till kommunskylten. Enligt markering på E4’an.

Jerry Karlsson är lugn men när kommer det första bolaget att flytta in på Vaggeryds kommuns mark?

När får vi valuta för insatsen?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *