Nyheter

Tekniska får 12 miljoner mer i ny budget

Nyheter Majoritetens budget har presenterats och där finns en ökning med 12 miljoner kronor hos tekniska nämnden. – Vår budget skiljer sig mot oppositionen, säger Gert Jonsson (M).

Gator och vägar rustas upp för 15 miljoner kronor under året

Tekniska nämnden hade egentligen önskat 24 miljoner kronor extra i år men det blev hälften. 

– Ja, det är hälften av vad nämnden har önskat och det blir en utmaning att återkomma med förslag om hur vi fördelar pengarna, säger Kenth Williamsson (S) som under dagen då satt på två stolar: majoritet och ordförande i tekniska nämnden. 

Inom tekniska nämndens skattefinansierade investeringar som inte är fastigheter och lokaler tilldelas nämnden ram för mandatperioden 2023-2026 om 79 950 000 kronor. I budgeten anges att tekniska nämnden ska återkomma till budgetberedningen till hösten och redovisa hur medlen föreslås användas. Detta innebär att nämnden får en ökning med 12 miljoner kronor från tidigare beslutat 67 900 000 kronor. 

Den skattefinansierade verksamheten anges vara 126 miljoner kronor under 2023 och succesivt öka under mandatperioden. Reinvesteringar i fastigheter finns 10 respektive 12 miljoner kronor i år och kommande år. I fastighetsinvestering finns för året 5 miljoner till förskoleverksamhet, 63 miljoner till grundskola/fritidshem/förskoleklass, 6,4 miljoner till gymnasieskola/vuxenutbildning/SFI, vård- och omsorgsboende 200 000 kronor och övrigt lokaler nästan 14,7 miljoner kronor. Totalt i perioden ses 258 miljoner för skollokaler 2023-2026.

Gator och vägar får ett rejält tillskott under året med 15 miljoner kronor, 11,8 miljoner nästa år, gång- och cykelvägar 8,3 miljoner i år och belysning 9,6 miljoner. Investeringsprojekt inom fastigheter ses förskolan Nyckelpigan i Vaggeryd med 5 miljoner kronor i år och som vi tidigare berättar är Hoks förskola med tillagningskök 30 miljoner totalt under 2024 och 2025. Under fastigheter övriga lokaler ses reinvesteringar fastigheter med 10,2 miljoner kronor under året och 341 000 kronor till vårdcentralen i Skillingaryd där det anges tak och väggar, därefter är inga pengar planerade fram till 2026… 

Varför undrar, vi?

– Vårdcentralen i Skillingaryd tillkommer när vi vet vad som ska göras. Det pågår undersökningar så därför finns det inte med i budgeten, berättar Gert Jonsson (M). 

Kenth (S) sitter i majoritet i budgetberedningen och är även tekniska nämndens ordförande. Han beviljade inte det han själv önskade, det blev hälften. Foto: David Alin

Taggar

Dela


1 reaktion på Tekniska får 12 miljoner mer i ny budget

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *